W najbliższą środę 10 lutego jak co miesiąc 10 dnia każdego miesiąca o godz. 18.30, w naszym sanockim sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej zgromadzimy się na mszy świętej, aby modlić się w intencji Ojczyzny. Nasza obecność na wspomnianej eucharystii jest wyrazem pamięci, polskiego serca, wiary. Naszą modlitwą pragniemy ogarnąć wszystkie sprawy Ojczyzny. Kierujemy, więc naszą modlitwę ku przyszłości, ku nadziei w naszym życiu politycznym i wspólnotowym. Jest to pełna powagi oraz zadumy wspólnota liturgiczna, jakże inna od tego, co widzimy w mediach, co jest wyzbyte miłości, co jest pełne ataków w stosunku do tych, którzy szukają prawdy.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński przed laty mówił, iż Ojczyzna to wspólnota ludzi związanych z konkretną sprawą, historią. Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji, a czy nie jest tak, że dziś coraz częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy. Przypomniał w tym kontekście nauczanie Jana Pawła II, który powiedział, że demokracja ma być oparta na wartościach i ma służyć człowiekowi. Chlubimy się, że jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i mamy wrodzoną tolerancję, lecz czyżby poprawność polityczna była ponad prawdą i sprawiedliwością?. Święty papież Jan Paweł II prosił nas, by Naród i Kościół były mocne dziedzictwem nauczana ks. kard. Wyszyńskiego. Jeżeli Kościół w Ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności, to staje jednocześnie w obronie Narodu. Trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka, rodziny i Narodu. Jakże szczególnie aktualne jest dziś nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ks. kard. Wyszyńskiego dotyczące rodziny, a w szerszej perspektywie – naszej Ojczyzny. Dziś potrzeba nam wierności Ewangelii Chrystusowej, duchowi narodowemu, sumiennego wykonywania naszych obowiązków. Trzeba modlić się o wielkich i mądrych przywódców, o odnowę moralną naszego narodu. Trzeba też często stawiać pytania o Polskę. Jest to nasze prawo i nasz obowiązek.

Red.