Z troski o dobro i zdrowie organizujemy w tym roku w Wigilię, 24 grudnia, dwie Msze Święte Pasterskie. Zapraszamy na godz. 22.30 rodziny z dziećmi, a na godz. 24.00 pozostałych wiernych. Celebracje Pasterek przeżywamy w reżimie sanitarnym.

Módlmy się również wspólnie o łaskę śniegu na święta. Aby pomimo pandemii te święta miały swój uroczy i śnieżny klimat.