REKOLEKCJE WYJŚCIA DLA KOBIET
17-18.06.2022
Sanok – Franciszkanie
PIĄTEK – 17 czerwiec
(recepcja od 16.30)
17.00 Wprowadzenie i przywitanie Słowa
17.10 Konferencja: WYJDŹ
18.00 EUCHARYSTIA (kościół)
19.00 Konferencja: KIM JESTEM
20.00 Modlitwa o uzdrowienie
Ogłoszenia, zakończenie dnia
SOBOTA – 18 czerwiec
8.45 Modlitwa
9.15 Konferencja: PROCES WYPROWADZANIA Z NIEWOLI
10.15 Pauza/kawa
10.45 Konferencja: CO TO ZNACZY WYPEŁNIAĆ W ŻYCIU WOLĘ BOGA?
12.00 EUCHARYSTIA (kościół)
13.00 obiad
14.00 Konferencja: PANIE DAJ MI PIĆ – WYCHODZENIE Z NIEWOLI
15.00 Pustynia
15.30 Pauza/kawa
16.00 Konferencja: CO TO ZNACZY BYĆ CÓRKĄ BOGA?
17.30 Warsztat: KOBIETA WOLNA I SILNA
18.00 UROCZYSTA KOLACJA
19.00 Świadectwa i zakończenie
Prowadząca: dr Iwona Zielonka wraz z kobiecą ekipą z Sanoka