Wspólnota „Winnica Pana” powstała rok temu w parafii Franciszkanów w Sanoku. Tworzą ją małżeństwa razem z dziećmi oraz pojedyncze osoby.

Charyzmatem Wspólnoty jest wspólne wzrastanie w wierze i głębsze doświadczania żywego Boga działającego pośród swego ludu. Wspólnota to również modlitwa, adoracja, czytanie Słowa Bożego, uwielbienie Boga, dzieła miłosierdzia oraz posługa modlitwą wstawienniczą. Spotkania Wspólnoty odbywają się w poniedziałki po wieczornej Eucharystii. Co drugi tydzień ma miejsce uwielbienie i adoracja w kościele, oraz spotkania formacyjne w Auli Jakuba w klasztorze.

Osoby tworzące Wspólnotę niosą nowe doświadczenie wiary zdobyte podczas trwania Kursu Alpha i po Seminarium Odnowy Wiary. Wspólnota to rownież wspólnie spędzany czas, wspólne wyjazdy i wzajemna integracja. Szczególnym owocem działania Wspólnoty i jej członków jest powstanie Róż Różańcowych Rodziców. Obecnie jest prawie pięciuset rodziców (ojców i mam) modlących się na różańcu za swoje dzieci.

Za wszystko niech będzie Chwała Bogu ! 🙂