Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

sakramenty

Modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga. Na modlitwie Bóg nie zważa tylko na słowa proszącego, lecz także patrzy na serce modlącego się. -św. Bonawentura z Bagnoregio

msza święta

Jezus chciał, aby w Eucharystii na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

z Katechizmu Kościoła Katolickiego

godziny sprawowania eucharystii

• niedziele i uroczystości

6:45 · 8:00 · 9:15 · 10:30 (z udziałem dzieci) · 12:00 · 15:00 · 19:00 

• dni powszednie

6:30 · 8:00 (oprócz lipca i sierpnia) · 9:00 · 18:00

transmisje online

transmitujemy wszystkie Msze św.

intencje mszalne

• przyjmujemy w zakrystii codziennie w godz. od 6:30 do 9:30 oraz od 17:30 do 18:30

• przyjmujemy w kancelarii parafialnej

św. Michale Archaniele, broń nas w walce!

Codziennie na zakończenie każdej Mszy świętej odmawiana jest modlitwa zawierzenia Sanoka i sanoczan Świętemu Archaniołowi Michałowi – Patronowi miasta.

ponadto

• w pierwsze środy miesiąca odprawiamy Mszę św. za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobroczyńców Zakonu Franciszkańskiego oraz za zmarłych Siostry i Braci FZŚ (Franciszkańskiego Zakonu Świeckich)

• w każdą niedzielę odprawiamy Msze św. w intencji parafian

I komunia święta

• odbywa się w trzecią niedzielę maja

• jeśli dziecko (będące członkiem naszej parafii) przyjęło chrzest poza naszą parafią, potrzeba świadectwa chrztu dziecka z parafii, gdzie było ochrzczone

• jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii (nie jest z naszej parafii), a pragnie przyjąć I komunię świętą w naszym kościele, potrzeba pisemnej zgody proboszcza parafii aktualnego zamieszkania

• W przypadku dziecka, które nie było chrzczone, a pragnie przyjąć I komunię świętą, i ukończyło 7 rok życia: rodzice powinni złożyć pisemną prośbę do proboszcza z podaniem powodu dlaczego nie było ochrzczone wcześniej. Na podstawie takiej prośby proboszcz zwróci się do ordynariusza miejsca (biskupa), który może zezwolić na chrzest takiego dziecka

zobacz także