Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

sakramenty

Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu. -św. Franciszek z Asyżu

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, podobnie jak sakrament chrztu, wyciska w duszy człowieka niezatarte znamię, przez które ochrzczeni są ubogacani darem Ducha Świętego i w sposób doskonalszy łączą się z Kościołem. To dopełnienie chrztu, w którym katolik jeszcze bardziej zobowiązany jest do mężnego i otwartego dzielenia się wiarą, bycia świadkiem i apostołem Chrystusa.

bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym

Zasadniczo odbywa się w ósmej klasie szkoły podstawowej, poprzedzone jest dwu rocznym przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.

warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

• uczestnictwo w katechezie szkolnej

• udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych

• cotygodniowa niedzielna Msza św.

• sakrament pokuty i pojednania (spowiedź św.)

• udział we wskazanych nabożeństwach

• modlitwa osobista

• zaliczenie wiadomości z katechizmu

bierzmowanie osób dorosłych

• dotyczy osób, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania w zwyczajowym czasie nauki szkolnej

• za przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji sosnowieckiej odpowiada wyznaczony przez kurię biskupią kapłan