Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

sakramenty

Człowieku zanim przystąpisz do spowiedzi św., z wielką skruchą serca, przypomnij sobie dokładnie wszystkie grzechy, które popełniłeś po ostatniej spowiedzi. I niech twoja spowiedź będzie częsta i szczera. -św. Bonawentura z Bagnoregio

chrzest

Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

terminy udzielania chrztu świętego

druga i czwarta niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30

w wyjątkowych okolicznościach należy uzgodnić datę chrztu w kancelarii

przygotowanie do chrztu

Zgłoszenie chrztu

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej

W kancelarii należy przedłożyć:

Akt urodzenia dziecka z USC.

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią). Jeśli rodzice z jakiejś przyczyny jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego, mogą ochrzcić dziecko. Będą jednak musieli podpisać oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w kancelarii parafialnej.

Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres).

Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii).

• Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii [1], wymagana jest pisemna zgoda proboszcza na chrzest dziecka w naszym kościele, uzyskana z parafii miejsca zamieszkania.

rodzice chrzestni

Chrzestnym może być osoba, która:

ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej

żyje w związku małżeńskim sakramentalnym lub jako osoba samotna

rodzice chrzestni mieszkający na terenie innej parafii potrzebują pisemnego zaświadczenia od swojego proboszcza, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

Zaleca się, aby nowo ochrzczone dziecko miało dwóch rodziców chrzestnych. Jeśli jednak nie jest możliwym znalezienie dwóch osób spełniających powyższe warunki, prawo kościelne dopuszcza możliwość posiadania jednego rodzica chrzestnego.

Nie może być chrzestnym osoba żyjąca w konkubinacie.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

liturgia chrztu

• Do obrzędu chrztu wymagane są: świeca i biała szata (dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna)

Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii

• Dzień przed planowanym chrztem (sobota, godz. 19:00) rodzice oraz rodzice chrzestni proszeni są o przyjście do kancelarii w celu złożenia podpisów w księdze chrztów. Wtedy również rodzice składają ofiarę przeznaczoną na utrzymanie świątyni. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że sakrament chrztu udzielany jest każdemu za darmo – ofiara jest przeznaczona na utrzymanie świątyni.

chrzest dorosłych

Odbywa się po odpowiednim przygotowaniu, a terminy ustalane są indywidualnie.

W kwestii chrztu dziecko, które ukończyło 7 lat jest traktowane jako osoba dorosła. [2]

1 PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii. 2 W przypadku dziecka, które nie było ochrzczone a ukończyło 7 rok życia potrzeba pisemnej prośby rodziców z podaniem powodu, dlaczego nie było ochrzczone wcześniej. Na podstawie tej prośby ordynariusz miejsca (biskup) zezwala na taki chrzest, co jest w takim przypadku konieczne.