Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

sanktuarium

Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając. -św. Franciszek z Asyżu

pieśni i modlitwy

1. Kapłan przenosi Najświętszy Sakrament w monstrancji do ołtarza Matki Bożej Pocieszenia i okadza.

2. Śpiew trzykrotny antyfony:
„O Maryjo, witam Cię, o Maryjo błagam Cię, o Maryjo, proszę Cię, pobłogosław dzieci Twe”.

3. Odmawia się Litanię Loretańską:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami – módl się za nami.
Matko Kościoła – módl się za nami.
Matko Chrystusowa – módl się za nami.
Matko łaski Bożej – módl się za nami.
Matko nieskalana – módl się za nami.
Matko najczystsza – módl się za nami.
Matko dziewicza – módl się za nami.
Matko nienaruszona – módl się za nami.
Matko najmilsza – módl się za nami.
Matko przedziwna – módl się za nami.
Matko dobrej rady – módl się za nami.
Matko Stworzyciela – módl się za nami.
Matko Zbawiciela – módl się za nami.
Panno roztropna – módl się za nami.
Panno czcigodna – módl się za nami.
Panno wsławiona – módl się za nami.
Panno można – módl się za nami.
Panno łaskawa – módl się za nami.
Panno wierna – módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami.
Stolico mądrości – módl się za nami.
Przyczyno naszej radości – módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami.
Przybytku Chwalebny – módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności – módl się za nami.
Różo duchowna – módl się za nami.
Wieżo Dawidowa – módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej – módl się za nami.
Domie złoty – módl się za nami.
Arko przymierza – módl się za nami.
Bramo niebieska – módl się za nami.
Gwiazdo zaranna – módl się za nami.
Uzdrowienie chorych – módl się za nami.
Ucieczko grzesznych – módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych – módl się za nami.
Wspomożenie wiernych – módl się za nami.
Królowo Aniołów – módl się za nami.
Królowo Patriarchów – módl się za nami.
Królowo Proroków – módl się za nami.
Królowo Apostołów – módl się za nami.
Królowo Męczenników – módl się za nami.
Królowo Wyznawców – módl się za nami.
Królowo Dziewic – módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta – módl się za nami.
Królowo wniebowzięta – módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.
Królowo pokoju – módl się za nami.
Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.
Królowo Polski -módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. K: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

w adwencie:
K: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
K: Módlmy się: Łaskę swoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, + abyśmy, którzy z zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

w okresie Bożego Narodzenia:
K: Po porodzeniu Panno nienaruszoną byłaś.
W: Módl się za nami, do Tego, Któregoś Syna porodziła.
K: Módlmy się: Boże, któryś przez Dziewicze Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył rodzaj ludzi łaską wiecznego zbawienia, + daj prosimy, abyśmy doznali orędownictwa Tej, * przez Którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

w okresie wielkanocnym:
K: Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja
W: Bo zmartwychwstał Pan Prawdziwie, alleluja.

K: Módlmy się: Boże, Ty przez Zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu, + spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. * Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Odmawia się antyfonę Pod Twoją obronę…

5. Następnie śpiewa się jedną część „Wezwań do Matki Bożej”:

I. Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Jutrzenko zaranna na niebie – o Maryjo, błagamy Cię!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy – o Maryjo, błagamy Cię!
Śliczniejsza nad cedry Libanu – o Maryjo, błagamy Cię!
Cudniejsza nad perły i złoto – o Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe Niepokalane – o Maryjo, błagamy Cię!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Panno, łask Bożych pełna – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, Księżno Niebieska – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, Niepokalana – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, cnót wszelkich kwiecie – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Panno, ucieczko nasza – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!

II. Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Tyś pierwszą po Bogu ozdobą – o Maryjo, błagamy Cię!
Tyś chwałą Kościoła Świętego – o Maryjo, błagamy Cię!
Tyś wszystkich zbawionych radością – o Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe Niepokalane – o Maryjo, błagamy Cię!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Matko Odkupiciela – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Pięknej miłości – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nienaruszona – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Bożej mądrości – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko nasza Najświętsza – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Królowo zastępów niebieskich – o Maryjo, błagamy Cię!
Królowo wyznawców świętych – o Maryjo, błagamy Cię!
Królowo Różańca świętego – o Maryjo, błagamy Cię!
Królowo trwałego pokoju – o Maryjo, błagamy Cię!
Przez Serce Twe Niepokalane – o Maryjo, błagamy Cię!

Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Witaj, Bogarodzico – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, łask Pośredniczko – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, nadziejo nasza – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Witaj, kwiecie miłości – hołd Ci oddaje wierny Twój lud.
Matko Boska, za nami wstawiaj się! Matko Boska, za nami wstawiaj się!

6. Czytanie próśb i podziękowań:

K: Przedstawmy Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Matko Boskiej Pocieszenia prośby i podziękowania za otrzymane łaski … Po odczytaniu próśb i podziękowań następuje odmówienie 1 dziesiątka różańca i wezwanie: Matko Boża Pocieszenia, módl się za nami.

7. Wszyscy wierni mówią antyfonę:

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że o wieków nie słyszano, aby kto uciekając się, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami. O Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam,. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce i ciało i duszę moją. Amen.

8. Westchnienia do Matko Boskiej Pocieszenia:

K:Matko Boża Pocieszenia, samo wezwanie, jakim Cię pozdrawiam, już mnie napełnia ufnością ku Tobie. O Pani moja, oto widzisz mnie u stóp Twoich. Tobie przedstawiam wszystkie potrzeby życia mojego i błagam Cię o nieustanną pomoc. O Matko moja, niechaj moje prośby dojdą do Ciebie i racz je łaskawie wysłuchać.

We wszystkich myślach, słowach i moich uczynkach – racz mi dopomóc, Matko Pocieszenia.
We wszystkich moich potrzebach, kłopotach i cierpieniach –
Abym wszystkie obowiązki mojego stanu zawsze mógł wiernie wykonywać –
Abym wszystkie pokusy wytrwale oddalać zdołał –
Abym z grzechów moich co prędzej podźwignąć się zdołał –
Abym nad namiętnościami moimi zapanować zdołał –
Abym z grzechów moich szczerze i z prawdziwą skruchą się wyspowiadał –
Abym do komunii świętej z przygotowaniem i nabożeństwem przystępował –
Abym łaskę wytrwałości do końca dni swoich uzyskał –

Kiedy mnie spotka cierpienie lub opanuje smutek –
Kiedy będę upokorzony albo pokrzywdzony –
Kiedy Opatrzność niepowodzenie lub ubóstwo na mnie dopuści –
Kiedy choroba mnie przygnębi i duszę trwogą napełni –
Kiedy nadejdzie śmiertelna choroba i ostatnia moja godzina –
Kiedy pokusy przy konaniu trapić mnie będą –
Kiedy w ręce Ojca mojego będę oddawać mego ducha –
Kiedy stanę przed Synem Twoim, jako moim Sędzią –
Kiedy już w czyśćcu cierpieć będę –

Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona, bądź błogosławiona, bądź ukochana, o Matko Boska Pocieszenia. Pani nasza, Matko nasza, nadziejo nasza, miłości nasza i szczęście nasze. Amen.

9. Pieśń na zakończenie nabożeństwa. Okadzenie Najświętszego Sakramentu.

10. Błogosławieństwo.

11. Śpiew pieśni: „O Maryjo, żegnam Cię…”
1. Kapłan przenosi Najświętszy Sakrament w monstrancji do ołtarza Matki Bożej Pocieszenia i okadza.

2. Śpiew trzykrotny antyfony:
„O Maryjo, witam Cię, o Maryjo błagam Cię, o Maryjo, proszę Cię, pobłogosław dzieci Twe”.
3. Odmawia się modlitwę:

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce pociechą, której doznajemy od Boga” (Kor l, 3-4). Bóg Ojciec miłosierdzia pragnie przychodzić nam z pomocą w każdym naszym utrapieniu i bólu. Kochając każdego z nas jako swoje dziecko, chce przychodzić ze swoją łaską w szczególny macierzyński sposób. Dlatego upodobał sobie, aby Jego pociecha spływała dzięki orędownictwu Tej, która jest Matką Chrystusa, Jego Syna Jednorodzonego. Ona, będąc pełna Ducha Świętego Pocieszyciela, napełnia szczególną radością i pokojem tych, którzy stoją przed Nią, jako swoją Matką i w jej sercu składają swoje niepokoje i troski. My także stajemy dzisiaj przed Twym wizerunkiem, Maryjo, Pani Sanocka, kochając Ciebie i czcząc jako Matkę Pocieszenia. Pragniemy Twej macierzyńskiej troski i opieki w trudnych sprawach, z którymi się borykamy, w niezrozumiałych sytuacjach, których doświadczamy, w cierpieniach, które często są naszym udziałem. O Ty, którą na Wschodzie zwą Nosicielką Ducha Pocieszyciela, wyjednaj zdroje Bożego pokoju nie tylko dla nas samych, ale byśmy doznawszy duchowej radości, mogli napełniać nadzieją naszych braci, pozostających często w trudniejszym położeniu, niż my sami.

4. Pieśń do Matki Bożej Pocieszenia

5. Litania do Najświętszej Maryi Panny – Matki Pocieszenia:

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze Miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Synu, Dawco pokoju – zmiłuj się nad nami.
Duchu Pocieszycielu – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko nadziei naszej – pociesz nas.
Święta Maryjo, Matko naszej drogi – pociesz nas.
Święta Maryjo, Matko Bożego światła – pociesz nas.
Pełnio Izraela – pociesz nas.
Przepowiednio naszych czasów – pociesz nas.
Jutrzenko nowego świata – pociesz nas.
Matko Boża – pociesz nas.
Matko Mesjasza Wybawcy – pociesz nas.
Matko Odkupionych – pociesz nas.
Matko wszystkich narodów – pociesz nas.
Dziewico milcząca – pociesz nas.
Dziewico słuchająca – pociesz nas.
Dziewico wielbiąca Boga – pociesz nas.
Służebnico Pańska – pociesz nas.
Służebnico Słowa – pociesz nas.
Służebnico odkupienia – pociesz nas.
Służebnico Wybranych – pociesz nas.
Uczennico Chrystusa – pociesz nas.
Świadku Ewangelii – pociesz nas.
Siostro ludzi – pociesz nas.
Początku Kościoła – pociesz nas.
Matko Kościoła – pociesz nas.
Obrazie Kościoła – pociesz nas.
Maryjo, błogosławiona między niewiastami – pociesz nas.
Maryjo, wielkości kobiety – pociesz nas.
Niewiasto wierna w oczekiwaniu – pociesz nas.
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu – pociesz nas.
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu – pociesz nas.
Niewiasto wierna pod krzyżem – pociesz nas.
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania – pociesz nas.
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego – pociesz nas.
Gwiazdo ewangelizacji – pociesz nas.
Obecnością jaśniejąca – pociesz nas.
Na modlitwie trwająca – pociesz nas.
Otwarta na wołanie nasze – pociesz nas.
Obecnością nas wspomagająca – pociesz nas.
Nadziejo ubogich – pociesz nas.
Ufności pokornych – pociesz nas.
Podporo wzgardzonych – pociesz nas.
Ukojenie uciśnionych – pociesz nas.
Obrono niewinnych – pociesz nas.
Odwago prześladowanych – pociesz nas.
Otucho wygnańców – pociesz nas.
Wołająca o wolność – pociesz nas.
Jednocząca nas wszystkich – pociesz nas.
Głosząca pokój narodom – pociesz nas.
Znaku matczynego oblicza Boga – pociesz nas.
Znaku bliskości Ojca – pociesz nas.
Znaku miłosierdzia Syna – pociesz nas.
Znaku działania Ducha Świętego – pociesz nas.
Chryste, władco historii – zmiłuj się nad nami.
Chryste, Zbawicielu człowieka – zmiłuj się nad nami.
Chryste, nadziejo stworzenia – zmiłuj się nad nami.

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W: Pomocą w uciskach i smutku.
K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. + Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, * zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. Pieśń lub antyfona „Pod Twoją obronę”

7. Modlitwa dziękczynienia:

O Maryjo, Matko Pocieszenia, przyjmij nasze dziękczynienie:
Za to, że jesteś Matką – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za miłość Twą Macierzyńską – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za przykład życia chrześcijańskiego – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za wzór zawierzenia Bogu – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za przewodzenie nam w pielgrzymce wiary – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za opiekę nad nami – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za orędownictwo u Syna – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za wyjednane uzdrowienie – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za pocieszenie w strapieniu – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za ocalenie z rozpaczy – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za podtrzymanie w zwątpieniu – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za pomoc w duchowej walce – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za obronę przed grzechem i szatanem – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.
Za to, że jesteś obecna na wszystkich drogach naszego życia – dziękujemy Ci, Matko Pocieszenia.

8. Odczytanie próśb:
K: Chcemy także zanosić prośby, prosząc o Twe orędownictwo: (następuje odczytanie próśb, które wierni złożyli na kartkach. Można po każdej intencji powtarzać: Prosimy Cię, Matko Pocieszenia)
9. Modlitwa o wybawienie:

O Matko Pocieszenia! Pomóż nam także przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Przyjmij o Matko Chrystusowa to wołanie. Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężyć wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga odkupienia – potęga Miłości miłosiernej!
Od głodu i wojny – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło – wybaw nas Matko Pocieszenia.
Od grzechów przeciwko Duchowi Świętemu – wybaw nas Matko Pocieszenia.

K: Módlmy się: O Maryjo, Matko Pocieszenia, u stóp Twoich, w Twoim macierzyńskim sercu składamy nasze szczere podziękowania, wszystkie gorące prośby, troski i starania. Ufamy mocno Twemu przemożnemu wstawiennictwu u tronu Boga w Trójcy Jedynego. Racz okazać się nam Matką Pocieszenia, przyjmij nasze dziękczynienia i przybądź nam z pomocą we wszystkich naszych potrzebach duchowych i doczesnych. Prowadź nas do Chrystusa Twego Syna.

W: Amen.

10. Pieśń do Matki Bożej Pocieszenia:

11. Modlitwa za małżeństwa i rodziny:

Od dziesiątków lat wielu młodych ludzi modli się tutaj przed Tobą, Matko, aby wejść godnie na drogę powołania małżeńskiego. Tutaj uczą się tego, o czym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II do narzeczonych i młodych małżonków: ŤAbyście uwierzyli i przekonali się, że ta Wasza ludzka miłość ma swój początek w Bogu, który jest Stwórcą – że jest ona zakorzeniona w Chrystusie – Odkupicielu, który zarazem jako Oblubieniec „wydał samego siebie” – i wszystkich oblubieńców i oblubienice uczy „dawać siebie” wedle pełnej miary osobowej godności każdego i każdej. Uczy nas Chrystus miłości oblubieńczej. Wejść na drogę powołania małżeńskiego – to znaczy uczyć się miłości oblubieńczej z dnia na dzień, z roku na rok: miłości wedle duszy i ciała, miłości, która cierpliwa jest i łaskawa, która nie szuka swego i nie pamięta złego; miłości, która umie współweselić się z prawdą, miłości, która wszystko przetrzyma. Takiej właśnie miłości Wam potrzeba, jeżeli małżeństwo ma „przetrzymać” próbę całego życiať. Dlatego razem z papieżem nie przestajmy prosić Chrystusa oraz Matkę Pięknej Miłości za tę miłość, która rodzi się w młodych sercach. Uczyńmy to modlitwą, którą tradycyjnie odmawiamy przed tym wizerunkiem.

Modlitwa za małżeństwa i rodziny:

K: Matko Pocieszenia, szczególna patronko małżeństw, Ty razem ze swoim Synem Chrystusem uświęciłaś młodą rodzinę w Kanie Galilejskiej, i która przez swój cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku, zaczęłaś rozdawać łaski, prosimy Cię pokornie, aby nasze rodziny były małym Kościołem Chrystusowym, gdzie realizuje się miłość i wierność oraz chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci dla Boga, Ojczyzny i całej Rodziny Ludzkiej.
W: Amen.

12. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” – 3 razy

13. Pieśń do Matki Bożej Pocieszenia

14. Akt zawierzenia Jana Pawła II, w Rzymie w 1981 r.:

O Ty, która najbardziej ze wszystkich ludzi byłaś oddana Duchowi Przenajświętszemu, pomóż Kościołowi Twojego Syna trwać w tym samym oddaniu, aby na wszystkich ludzi mógł przelewać niewysłowione dobra Stworzenia, Odkupienia i Uświęcenia, dla wyzwolenia całego stworzenia. O Matko ludzi i ludów – Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają – a zarazem: na których Ty zawierzenie czekasz szczególnie. Weź w swą macierzyńską opiekę całą rodziną ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.
W: Amen.

15. Pieśń na zakończenie nabożeństwa. Okadzenie Najświętszego Sakramentu.

16. Modlitwa, błogosławieństwo i śpiew pieśni: „O Maryjo, żegnam Cię…”
Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła, Tą, która kocha i która wspiera. Pociesz lud, który Cię kocha i czci, rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących, zranionych na ciele i na duszy, żyjących w sytuacjach dramatycznych. Pociesz młodych, zwłaszcza tych, którzy w wyniku bolesnych okoliczności są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich, którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe ideały w pracy duchowej i społecznej. O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli, że tajemnica szczęścia leży w tym, by iść za Twym Synem, Jezusem.
Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddania. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości. Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.
O Matko Boska Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką. Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą. Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu zostające. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.
1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani. Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. I w opiekę się oddajem, starym ojców obyczajem. Hołd Ci niesiem uwielbienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.
2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę, uproś nam u Syna łaskę i otuchę. Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli. I na straży stój sumienia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

3. Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze, święty pokój Boży w każde wnieś poddasze. Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek. Wśród zepsucia i zgorszenia, święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.
1. O Matko nasza, która jesteś z nami, wciąż się opiekuj, oręduj za nami.
Ref. Wspomóż nas, Matko, gdy w drodze giniemy. Pociesz nas, Matko, gdy w smutku żyjemy.
2. Ty wśród nieszczęścia nigdy nie zostawisz, ale stoisz przy nas, do Syna prowadzisz. Ref.

3. Pośród trosk i płaczu, cierpienia i grzechu, dodaj siły, wiary i nadziei mocy. Ref.

4. Bądź nam, o Matko, tą jedyną dla nas, dziś gdy ból, tęsknota i nieczułość świata. Ref.
Ref. O Sanocka nasza Pani, u Twych stóp modlimy się. My, Twoi wierni i poddani, łaski prosim Cię.
1. Nasza Matko Pocieszenia, miej opiece Swojej nas, niech doznamy ukojenia w każdy trudny czas. Nasza Pani i Królowo, nie odrzucaj dzieci swych, niechaj zawsze wciąż na nowo trwamy u stóp Twych. Ref.

2. Niech umiemy Ci dziękować za radości i za ból. Niech w pokoju nas zachowa Syn Twój, a nasz Król. Niech kochamy Ciebie szczerze, póki życie w nas się tli. A Ty, Matko, przyjm w ofierze wszystkie nasze dni. Ref.
1. Ziemi sanockiej Pani Dobrotliwa, Twojej pomocy lud pokornie wzywa, u Twego tronu udziel nam schronienia, Matko Pocieszenia.
2. Gdy pośród nieszczęść serce nam truchleje, umacniaj w słabych wiarę i nadzieję. Nad naszą dolą pochyl się łaskawi, wspieraj w każdej sprawie.

3. Do Ciebie wszyscy garniem się z ufnością, pod płaszcz Twój, Matko, przyjmij nas z miłością. Do Syna Twego prowadź nas bezpiecznie, broń od zguby wiecznej.