Parafialna Rada Duszpasterska z polecenia Synodu Archidiecezji Przemyskiej ma istnieć w każdej parafii. Sposób jej powołania, uprawnienia i obowiązki określa jej własny statut nadany przez biskupa diecezjalnego, zamieszczony w Aneksie. Parafialna Rada Duszpasterska spełnia funkcję doradczą i nie może reprezentować parafii na zewnątrz.Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Parafialna Rada Duszpasterska może wyłonić różne sekcje dla poszczególnych zadań (ekonomiczną, budowlaną, ds. młodzieży, itp. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest współpraca z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii. Aby członkowie Rady mogli skutecznie wypełniać swe zadania, proboszcz zapewni im stałą formację. W okresie od 2000 roku Rada Parafialna parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku zmieniła się dwukrotnie. Obecna Rada została powołana w 2006 roku, w jej ramach działa kilka sekcji: charytatywna, gospodarczo-budowlana, kulturalno-oświatowa, ds. dzieci i młodzieży, liturgiczna, ds. nauczycieli. Spotkania plenarne odbywają się dwa razy w roku: na wiosnę i jesienią. Sprawozdania z obrad ukazywały się w „Głosie Ziemi Sanockiej”. Spotkania robocze poszczególnych sekcji są organizowane przez szefów tych grup.