Klasztor Franciszkanów w Sanoku

Jesteśmy franciszkanami, należymy do krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Hasłem naszego zakonu, który w 1209 roku założył św. Franciszek z Asyżu (1182-1226) są słowa: Pokój i dobro oraz “Bóg mój i wszystko”. Nasz klasztor w Sanoku został założony 27 lutego 1377 roku. Nasz klasztor stanowi centrum, przy którym podejmowane są różne inicjatywy i prowadzonych jest wiele dzieł we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi, religijnymi, ze szkołami i lokalną społecznością.

Nasz adres:
Klasztor Franciszkanów
ul. Franciszkańska 7
38-500 Sanok,

tel./fax: (013) 463 23 52
e-mail: sanok@franciszkanie.pl