Bracia

o. Bartosz Pawłowski – gwardian i proboszcz Parafii, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji
o. Marek Kustroń – wikariusz klasztoru i parafii
o. Zdzisław Łępicki – duszpasterz
o. Piotr Micał – katecheta i ekonom klasztoru
o. Stanisław Lelito – katecheta
o. Michał Mordziałek – duszpasterz
br. Piotr Piejko – katecheta
br. Ryszard Nycz – zakrystianin