o. Bartosz Pawłowski – gwardian i proboszcz Parafii, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji
o. Jerzy Pięta – wikariusz klasztoru i parafii
o. Zdzisław Łępicki – duszpasterz
o. Piotr Aniewski – katecheta
o. Rafał Antoszczuk – duszpasterz
o. Roman Janusz – katecheta
br. Ryszard Nycz – zakrystianin