Ośrodek rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji został powołany do istnienia decyzją Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów z dnia 29 I 1997 roku. Dyrektorem Ośrodka został ówczesny gwardian o. Edward Staniukiewicz. Od tego dnia rozpoczęła się żmudna praca nad zorganizowaniem funkcjonowania placówki.

Ważne daty z historii Ośrodka:

16 lutego 1999 – powołano Komitet Założycielski.
25 marca 1999 – zatwierdzenie statutu NZOZ Ośrodka Rehabilitacji przez Kapitułę Klasztoru Franciszkanów w Sanoku.
8 grudnia 1999 – wpis do Księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Podkarpackiego.
25 czerwca 2000 – decyzją Kapituły Prowincjalnej nowym dyrektorem ośrodka został o. Stanisław Glista.

Podopiecznymi Ośrodka są przede wszystkim dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale także dzieci z zespołem Downa czy z rozpoznanym autyzmem. Głównym celem prowadzonej przez Ośrodek działalności jest zapobieganie, wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków upośledzeń i niepełnosprawności na jak najwcześniejszym etapie.

Cel ten staramy się osiągnąć, poprzez realizację następujących zadań:

  • rehabilitację ruchową obejmującą kinezyterapię, termoterapię, hydroterapię, masaż ręczny, światłolecznictwo;
  • zajęcia psychokorekcyjne obejmujące diagnozę psychologiczną, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, grupowe zajęcia integracyjne;
  • zajęcia logopedyczne.

Rodzice naszych podopiecznych mają zapewniony stały dostęp do wszystkich zatrudnionych w ośrodku specjalistów, mogą korzystać z porad lekarskich (dotyczących dziecka) oraz porad psychologicznych. W miarę możliwości organizacyjnych, lokalowych i finansowych, staramy się poszerzać, rozbudowywać naszą ofertę tak, aby stawała się ona kompleksowa. Jesteśmy przekonani, że takie właśnie całościowe podejście do problemu mózgowego porażenia dziecięcego daje najlepsze rezultaty i stwarza dziecku największe możliwości rozwoju. bając o to, by Ośrodek budził wśród naszych małych podopiecznych dobre skojarzenia tradycyjnie już dwa razy w roku organizujemy zabawy (z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja). Staramy się obdarować dzieci choćby skromnymi upominkami, organizujemy liczne konkursy i turnieje. Tak wygląda obecna praca Ośrodka. Co w przyszłości? Plany są śmiałe. Wierzymy, że stopniowo uda nam się je zrealizować z pożytkiem dla dzieci.

Wymogi formalne: przy kwalifikacji do Ośrodka konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego,
  • przynależność do Podkarpackiej Kasy Chorych,
  • badanie lekarskie lub (oraz) konsultacja psychologiczna przeprowadzona przez pracującego w Ośrodku lekarza rehabilitacji lub (oraz) psychologa,
  • ustalenie stałej godziny uczestniczenia przez dziecko w rehabilitacji.
  • Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w systemie turnusów. Jeden turnus obejmuje ok. 20 zajęć. Każdy uczestnik turnusu odbywa zajęcia o ściśle określonej godzinie, co drugi dzień. W ramach jednego turnusu
  • Ośrodek obejmuje swą opieką około 70-80 osób.

Informacje i kontakt:

Godziny otwarcia Ośrodka:

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 18:00.

Dyrektor Ośrodka: o. Bartosz Pawłowski, ul. Franciszkańska 7,

tel. (13) 463 23 52, (13) 463 23 52;

kierownik medyczny: Teresa Oleszczuk,
kierownik Ośrodka: Katarzyna Rudy.
Kadrę Ośrodka stanowią: technicy fizjoterapii, technicy masażyści, rehabilitanci, pedagog specjalny, psycholog, logopeda. 

Pełna nazwa Ośrodka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów.,
ul. Rynek 20, 38-500 Sanok,
tel. (013) 464 38 00.

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. I/O Sanok 45 1240 2340 1111 0000 3197 7199