Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (2017)

 • Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii oraz w katechezie parafialnej (punkt 5b).
 • Ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia (5c).
 • Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona (16).
 • W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem (17).
 • Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału we Mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane oraz do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej w pierwsze piątki miesiąca. Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania w parafii musi posiadać moralną pewność, że kandydat jest praktykującym katolikiem (31).
 • Kandydaci powinni być włączani w aktywne przygotowanie i udział w liturgii poprzez pełnienie funkcji lektora, ministranta, psalmisty, członka zespołu muzycznego itp. (32)
 • Bezpośrednio przed przyjęciem bierzmowania zachęca się do zorganizowania dni skupienia połączonych z sakramentem pokuty i pojednania. Jeśli pozwalają na to lokalne uwarunkowania, warto zorganizować dla kandydatów rekolekcje wyjazdowe (34).

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania

Informacje ogólne dla wszystkich klas VI-VIII

 1. Podstawą formacji do sakramentu bierzmowania jest katechizacja szkolna oraz katecheza sakramentalna.
 2. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy świętej oraz co miesiąc przystępuje do spowiedzi świętej. W parafii można skorzystać z sakramentu pojednania podczas każdej Eucharystii, a ponadto w każdy czwartek od 9.00 do 18.30 i w pierwszy piątek miesiąca od 16.00 do 18.30.
 3. Kandydat do bierzmowania bierze udział w niektórych nabożeństwach i szczególnych uroczystościach kościelnych (np. nabożeństwa różańcowe, droga krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne).
 4. Podczas przygotowania kandydat powinien zapoznać się z funkcjonowaniem parafialnych lub diecezjalnych grup duszpasterskich (np. Oaza, LSO, RAM, schola, Młodzież Franciszkańska).
 5. Dla otrzymania sakramentu bierzmowania konieczne jest potwierdzenie faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego.
 6. Dla osób spoza parafii konieczne jest uzyskanie zgody na otrzymanie sakramentu poza parafią od własnego proboszcza.

Informacje szczegółowe – klasa VI

 • uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca)

Informacje szczegółowe – klasa VII

 • uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w parafii
 • comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca)
 • uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych
 • uczestnictwo w mszach świętych roratnich
 • uczestnictwo w wielkopostnych nabożeństwach drogi krzyżowej i Gorzkich Żali
 • uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych
 • uczestnictwo w nabożeństwach majowych i czerwcowych

Informacje szczegółowe – klasa VIII

Przygotowanie w szkole

 • uczestnictwo w katechezie szkolnej
 • wybór patrona do bierzmowania
 • udział w rekolekcjach zamkniętych dla przygotowujących się do bierzmowania
 • ogólne skrutynium z wiedzy religijnej i katechizmu

Przygotowanie w parafii

 • dostarczenie aktualnej metryki chrztu
 • uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych
 • spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania
 • zgłoszenie świadka bierzmowania – przynajmniej na sześć tygodni przed przystąpieniem do sakramentu; świadek powinien dostarczyć zaświadczenie od swego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem; Kościół zachęca, aby był to jeden z rodziców chrzestnych (KKK 1311)

Przygotowanie liturgiczne

 • comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca)
 • uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych
 • uczestnictwo w mszach świętych roratnich
 • uczestnictwo w wielkopostnych nabożeństwach drogi krzyżowej i Gorzkich Żali
 • uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych
 • udział w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna)
 • udział w nowennie przed sakramentem bierzmowania