1. Informacje ogólne:

Sakrament małżeństwa winien być poprzedzony zaręczynami w gronie rodzinnym, na około 6 miesięcy przed planowanym ślubem. W kancelarii należy przedłożyć:

  • na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłosić się do kancelarii, celem omówienia przygotowań i terminu spisania protokołu przedślubnego;
  • świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
  • ostatnie świadectwo z religii, szkoły podstawowej, zawodowej, średniej;
  • dowody osobiste;
  • dokumenty do ślubu z USC (jeśli ma to być ślub „konkordatowy”);
  • świadectwo parafialnych katechez przedmałżeńskich (samo świadectwo ze szkoły średniej nie wystarcza);
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich;
  • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi;
  • jeśli narzeczeni są z innych parafii, a pragną wziąć ślub w naszym kościele, musi być stosowne pozwolenie proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.

2. Katechezy i nauki przedślubne

W naszej parafii katecheza przedmałżeńska odbywa się na jesieni (X-XI); w parafii Przemienienia Pańskiego na wiosnę. Informacje są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich. Nauki przedmałżeńskie zawsze rozpoczynają się w I poniedziałek miesiąca o godz. 17.00, spotkanie przy kancelarii parafialnej.