Grupa powstała w 2005 roku, jej członkowie wspierają pracę misyjną głównie poprzez swoją codzienną modlitwę w intencji misji i misjonarzy. Spotkania odbywają się w drugi czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św., opiekunem jest o. Zdzisław Łępicki. Grupa prowadzi korespondencję z misjonarzami franciszkańskimi w Afryce, Azji, Ameryce Południowej oraz w Europie Wschodniej. Grupa organizuje kiermasze misyjne, loterią misyjną oraz franciszkański kram z pysznościami. Dochód z tych akcji przekazywany jest do referatu misyjnego zakonu franciszkanów w Krakowie.