Informacje ogólne dla rodziców i kandydatów dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania

 • Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 121).
 • Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 273 § 1).
 • Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 320).
 • Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 322 § 3).
 • Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 322 § 5).
 • W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 324 § 1).
 • Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych (Synodu Archidiecezji Przemyskiej, 328).
 • Składkę z mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym (Synodu Archidiecezji Przemyskiej,  426).
 • W klasie pierwszej gimnazjum, rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej swoje dziecko na trzyletnią katechizację przed bierzmowaniem. Czynią to na początku września pierwszej klasy.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania młodzieży gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania

Informacje ogólne dla wszystkich klas I-III

1. Podstawą farmacji do sakramentu bierzmowania jest katechizacja szkolna (w przypadku kl. III wiążąca jest opinia katechety i może ona zdecydować o opuszczeniu do sakramentu bierzmowania) oraz katecheza sakramentalna w oparciu o Katechizm dla bierzmowanych „Ku pogłębionej wierze” (Przemyśl 2002).

2. Niedzielna Msza św. w swojej parafii (zachęcamy do uczestniczenia we mszy św. dla młodzieży o godz. 9.15).

3. Comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca). W parafii można skorzystać z sakramentu pojednania podczas każdej mszy św., a ponadto w każdy czwartek od 6.30 do 19.00 i w pierwszy piątek miesiąca od 16.00 do 19.00.

4. Udział w niektórych nabożeństwach i szczególnych uroczystościach kościelnych (np. Święto św. Stanisława Kostki, nabożeństwa październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne, nowenna przed bierzmowaniem). Niektóre z tych nabożeństw są kontrolowane (np. przez sprawdzanie obecności!).

5. Podczas przegotowania kandydat powinien też zapoznać się z funkcjonowaniem parafialnych lub diecezjalnych grup duszpasterskich (np. OAZA, DSM, LSO, MI, RAM, Schola, Odnowa charyzmatyczna).

6. Dla otrzymania sakramentu bierzmowania konieczne jest potwierdzenie faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego

7.  Dla osób spoza parafii konieczne jest uzyskanie zgody na otrzymanie sakramentu poza parafią od własnego księdza proboszcza.

Informacje szczegółowe

Klasa I

Przygotowanie w szkole

 • Uczestnictwo w katechezie szkolnej (zrealizowanie programu katechetycznego dla klasy I).
 • Wybór patrona do bierzmowania (do końca maja katechecie należy przedstawić postać swego. patrona w formie gazetki ściennej, prezentacji na arkuszu A1 lub prezentacji multimedialnej).

Przygotowanie w parafii

 • Wpisanie się na listę kandydatów do bierzmowania.
 • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych.
 • Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie liturgiczne

 • 22 października (wspomnienie bł. Jana Pawła II). Rozpoczęcie roku formacji podczas mszy św. o godz. 18.30.
 • Comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca).
 • Czerwiec. Zawierzenie swego przygotowania i życia wiary wybranemu wcześniej patronowi podczas mszy św.

Klasa II

Przygotowanie w szkole

 • Uczestnictwo w katechezie szkolnej (zrealizowanie programu katechetycznego dla klasy II).
 • Skrutynia z wiedzy religijnej i katechizmu (w trzech etapach do kwietnia).

Przygotowanie w parafii

 • Skrutynium z wiedzy religijnej i katechizmu u proboszcza (Maj).
 • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych.
 • Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie liturgiczne

 • 18 września (wspomnienie św. Stanisława Kostki). Rozpoczęcie kolejnego roku formacji podczas mszy św. o godz. 18.30.
 • Comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca).
 • Uczestnictwo w październikowym nabożeństwie różańcowym (min. 2 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo we mszy świętej roratniej (min. 2 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo w wielkopostnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej (min. 1 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo w wielkopostnym nabożeństwie Gorzkich Żali (min. 3 razy).
 • Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych (udział w trzech spotkaniach lub naukach rekolekcyjnych).
 • Uczestnictwo w nabożeństwie majowym (min. 2 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo w nabożeństwie czerwcowym (min. 2 razy  w tygodniu).

Klasa III

Przygotowanie w szkole

 • Uczestnictwo w katechezie szkolnej (zrealizowanie programu katechetycznego dla klasy III).
 • Udział w rekolekcjach zamkniętych dla przygotowujących się do bierzmowania.
 • Ogólne skrutynium z wiedzy religijnej i katechizmu wobec wyznaczonego wizytatora, jako przedstawiciela księdza Arcybiskupa.

Przygotowanie w parafii

 • Dostarczenie aktualnej metryki chrztu.
 • Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych.
 • Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.
 • Przynajmniej na sześć tygodni przed bierzmowaniem kandydat powinien zgłosić swego świadek do bierzmowania, który powinien dostarczyć zaświadczenie od swego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem. Kościół zachęca, aby był to jeden z rodziców chrzestnych (KKK 1311).
 • Świadek powinien brać czynny udział w Triduum Paschalnym i nowennie przed bierzmowaniem.
 • Każdy kandydat do bierzmowania powinien też napisać prośbę do księdza Arcybiskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.

Przygotowanie liturgiczne

 • 18 września (wspomnienie św. Stanisława Kostki). Rozpoczęcie kolejnego roku formacji podczas mszy św. o godz. 18.30.
 • Comiesięczna spowiedź (zachęcamy do odprawienia Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca).
 • Uczestnictwo w październikowym nabożeństwie różańcowym (min. 2 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo we mszy świętej roratniej (min. 2 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo w wielkopostnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej (min. 1 razy  w tygodniu).
 • Uczestnictwo w wielkopostnym nabożeństwie Gorzkich Żali (min. 3 razy).
 • Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych (udział w trzech spotkaniach lub naukach rekolekcyjnych).
 • Udział w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna).
 • Udział w nowennie przed sakramentem bierzmowania.