Jako ludzie wierzący w Zmartwychwstanie Jezusa, mamy obowiązek pomóc naszym bliskim odejść z tego świata na spotkanie z Jezusem w wieczności, a po śmierci pomagać im poprzez modlitwę i dar Mszy świętych odprawianych za zmarłych, np. w 30 dni po śmierci, pół roku po śmierci, w rocznicę śmierci czy Msze św. „gregoriańskie”. Pamiętać trzeba w okresie choroby o sakramencie namaszczenia chorych. Należy poprosić kapłana do chorych i umierających; zadbać o to, by umierający odchodził otoczony miłością i opieką najbliższych.

Formalności po śmierci:

  • datę pogrzebu uzgadniamy z zakładem pogrzebowym na cmentarzu,
  • do kancelarii przynosimy akt zgonu z USC,
  • udział organisty załatwia rodzina we własnym zakresie, najpierw jednak z organistą parafii,
  • rodzina załatwia przewóz kapłana i zakrystiana na cmentarz i z powrotem.

Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  •  notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  •  osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (w innych wypadkach kremacja jest dopuszczalna),
  •  inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.