Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

parafia

Caritas parafialna

o wspólnocie

Caritas Parafialna powstała w naszej parafii w r. 2000 jako Sekcja Charytatywna Rady Parafialnej. W jej skład wchodzi kilkanaście osób, które zajmują się pomocą rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezrobotnym, mającym problemy finansowe, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne. Caritas prowadzi szeroką działalność społeczną. Oto przykładowy zakres tej pracy: zbiórki pieniędzy na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych; zbiórki artykułów spożywczych i środków czystości; zbiórka z okazji Tygodnia Miłosierdzia; zbiórka na stypendia dla młodzieży okazji Dnia Papieskiego; opłaty dla potrzebujących (za czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną, węgiel, lekarstwa), finansowa pomoc pogorzelcom, rehabilitacja dzieci, czesne za studia, paczki żywnościowe na święta.Wiele sanockich rodzin potrzebuje pomocy. Cieszy nas fakt, że nasza Caritas, jako organizacja nie mająca żadnych źródeł utrzymania ani dotacji państwowych może choć trochę pomóc ludziom będącym w potrzebie. Te parafialne działania charytatywne są możliwe dzięki ofiarom z puszki „Na chleb św. Antoniego”, ze świeczek zapalanych przy figurze św. Antoniego, ze sprzedaży lampek oliwnych, świec wielkanocnych i wigilijnych.

spotkania

we czwartki od 17:00 do 18:00 w pomieszczeniu Biblioteki Parafialnej