Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

parafia

Franciszkański Zakon Świeckich

o wspólnocie

Franciszkański Zakon Świeckich, zwany również Trzecim Zakonem Franciszkańskim, jest stowarzyszeniem publicznym, którego członkowie, świeccy i księża diecezjalni, „powołani przez Ducha Świętego, zobowiązują się przez profesję żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka w swoim stanie, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół”. Patronami III Zakonu są: św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik, bł. Aniela Salawa. Choć już w 1215 r. wzrasta liczba pokutników pod wpływem kaznodziejstwa franciszkańskiego, to jednak uznaje się rok 1221 za datę powstania III Zakonu. Dziś za Regułę III Zakonu przyjmuje się „List do wszystkich wiernych” napisany przez św. Franciszka. Papież Mikołaj IV 18 VIII 1289 r. zatwierdza III Zakon, jako niezależny, nazywany Zakonem Pokutników Franciszkańskich (Tercjarzy), w tej formie przetrwał do 1883 r. W XV w. Zakon ten przeżywa rozkwit, ruch ten związany jest z miastami, a zaangażowani w nim są rzemieślnicy i zamożne mieszczaństwo. Prowadzili działalność charytatywną, troszczyli się o Boże życie w rodzinach, podejmowali dzieła misyjne. Pomimo okresów kryzysów w czasie Oświecenia, III Zakon zawsze podejmował odnowę i włączał się w życie Kościoła. W okresie posoborowym III Zakon powrócił do źródeł, zrewidował swoje prawodawstwo. W 1978 r. została zatwierdzona ujednolicona Reguła. Podjęto prace nad odnową Konstytucji Zakonu i zatwierdzono ją ad experimentum w 1990 r. W Polsce pierwsze wspólnoty powstawały we Wrocławiu 1230, w Krakowie 1236, w Inowrocławiu 1238. Przy klasztorze oo. Franciszkanów w Sanoku istnieje wspólnota FZŚ od 1896 roku. 3 X 1986 roku obchodziła 100 – lecie istnienia. W każdy poniedziałek o godz. 9.00 jest odprawiana Msza św. wotywna o św. Franciszku. Biorą w niej udział czciciele Patriarchy. Codziennie o godz. 6.00 franciszkanie śpiewają Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Organizowane są spotkania modlitewne: adoracji przy żłóbku Pana Jezusa, w czasie 40-godzinnego nabożeństwa, przed Uroczystością św. Franciszka. Biorą udział w ogólnopolskich pielgrzymkach FZŚ i spotkaniach. Włączają się w akcje charytatywne parafii: rozprowadzanie świec wigilijnych, zbiórki pieniężne, wspierają Świetlicę przy klasztorze. Siostry pełnią dyżury w jadłodajni św. br. Alberta, wspomagają także dzieła misyjne. W kościele ufundowały witraż w kaplicy św. Franciszka.

spotkania

odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca; rozpoczynają się Mszą św. o godz. 15:00, po niej jest spotkanie wspólnoty