Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

sanktuarium

Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając. -św. Franciszek z Asyżu

Dekret Ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej

Dla pogłębienia wiary w Chrystusa i ożywienia religijności Maryjnej, przychylając się do prośby Ojca Kazimierza Malinowskiego OFMConv, prowincjała Zakonu Franciszkanów Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię oraz Ojca Stanisława Glisty OFMConv, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i gwardiana Klasztoru w Sanoku, po zasięgnięciu opinii ks. prał. Andrzeja Skiby, dziekana dekanatu Sanok I i wysłuchaniu kapłanów miejscowych parafii, odpowiadając na prośby wiernych z Sanoka i okolic, stosownie do kan. 1230-1234 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku Sanktuarium „Matki Bożej Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej”.

Obowiązki, prawa i przywileje związane z ustanowieniem sanktuarium zostaną zawarte w przedstawionym do zatwierdzenia Statucie Sanktuarium.

Gospodarzom Sanktuarium oraz Pielgrzymom tu przybywającym, udzielam pasterskiego błogosławieństwa, ufając, że obecność przy Jezusie i Maryi przyczyni się do ich uświęcenia.

Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski
Ks. Bartosz Rojnowski, Kanclerz Kurii

Przemyśl, w Uroczystość Świętego Józefa 2005 roku.