W bieżącym roku szkolnym katecheci zorganizowali Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla Szkół Podstawowych nr 1 i 2. Zakres tematyczny to znajomość Ewangelii św. Marka.W obydwu szkołach przeprowadzono trzy etapy konkursu: klasowy, miedzyklasowy i szkolny. W ostatnim etapie wyłoniono następujących finalistów: