PONIEDZIAŁEK – 19 stycznia  2009 r.          

6.30 –  O zdrowie i błog. Boże oraz opiekę M.B. Pocieszenia nad rodziną

8.00 –  1. Za + Andrzeja Wolańskiego

           2. Za + Cecylię w 35 rocznicę śmierci

9.00 –  1. Za + Janinę i Władysława – greg. 19/30

           2. Za + Adama Chomentowskiego – int. od sąsiadów z klatki schodowej

  18.30    Za + Janusza Skubińskiego – greg. 2/30

  Extra –  Za + Rozalię  – greg. 19/30                    &
nbsp;
                     

 

 WTOREK – 20 stycznia 2009 r.       

6.30 –  Za + Mirosława Chrześcijan           

8.00 –  1. Za + Małgorzatę i Krzysztofa Gwoździów

           2. O błog. Boże oraz pomoc w nauce i egzaminach dla Małgosi

   9.00 –  1. Za + Janinę i Władysława – greg. 20/30

              2. Za + Adama Chomentowskiego int. od sąsiadów z klatki schodowej

 18.30   Za + Janusza Skubińskiego – greg. 3/30

 Extra –  Za + Rozalię  – greg. 20/30        

 

ŚRODA – 21 stycznia 2009 r.   

6.30    O nawrócenie Roberta Data

8.00    1. Za + Janinę i Władysława – greg. 21/30

            2. Za + Bronisławę Niziołek – int. od sąsiadów z klatki schodowej

   9.00  –  W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00  –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 4/30

 Extra –  Za + Rozalię  – greg. 21/30      

 

CZWARTEK – 22 stycznia 2009 r.   

 6.30 –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 5/30

   8.00 –  1. Za + Gustawa Koczera w 3 rocznicę śmierci

              2. Za + Ludwikę i Franciszka oraz Antoniego

9.00 –  1. Za + Janinę i Władysława – greg. 22/30

           2. Za + Adama Chomentowskiego int. od sąsiadów z klatki schodowej

 18.30 –  Za + rodziców: Helenę i Jana oraz braci Józefa i Stanisława Szarek

 Extra –  Za + Rozalię  – greg. 22/30                                

             

PIĄTEK – 23 stycznia  2009 r.       

6.30 –  Za + Elżbietę w 11 rocznicę śmierci  

8.00 –  1. Za + Janinę i Władysława – greg. 23/30

           2. O błogosławieństwo Boże dla Niewiast z 3 Róży na cały Nowy Rok

9.00 –  1. O miłosierdzie Boże i dar życia wiecznego dla + Haliny

           2. Za+ Stanisława w 25 rocznicę śmierci

 18.30   Za + Janusza Skubińskiego – greg. 6/30

 Extra –  Za + Rozalię  – greg. 23/30        

                                

SOBOTA – 24 stycznia 2009 r.

6.30 –  O nawrócenie Roberta Data

8.00 –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 7/30

   9.00 –  1. Za + Janinę i Władysława – greg. 24/30           

              2. Za + Reginę i Bronisława Kamińskich

 18.30 – O błogosławieństwo Boże na całe życie dla Pawełka, który 29 listopada

             otrzymał chrzest św. i dla jego rodziców

 Extra –  Za + Rozalię  – greg. 24/30         

                 

NIED
ZIELA – 25 stycznia 2009 r.
          

6.45 –  Za + Rozalię  – greg. 25/30         

8.00 –  Za + Emilię i Władysława

   9.15 – Za + Janusza Skubińskiego – greg. 8/30

 10.30 –  Za + Adama Pojnar w 15 rocznicę śmierci

 12.00 –  Za Parafian

 15.00 –  Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 19.00 –  Za + Janinę i Władysława – greg. 25/30