PONIEDZIAŁEK – 22 czerwiec  2009 r.       

6.30 –  Intencja dziękczynna za 90 lat życia Janiny z prośbą o potrzebne

            dla niej zdrowie i codzienną opiekę MB Pocieszenia

8.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 22/30

   9.00  Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 22/30

 18.30 –  1. Za + Iwonę Kopacz w 2 rocznicę śmierci

              2. Za + Irenę Brejta w 1 rocznicę śmierci

              3. Za + Adama i Jana

 

 WTOREK – 23 czerwiec 2009 r.

6.30 – Za + Elżbietę

   8.00  Za + Marię i Franciszka

   9.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 23/30

 18.30 – 1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 23/30

             2. Za + Jana Gazdowicza

             3. Za + Władysławę Kokoszka w 5 rocznicę śmierci

 

ŚRODA – 24 czerwiec 2009 r.      

6.30  Za + Jana Wejmajster w dniu imienin oraz w 75 rocznicę urodzin

   8.00 –  Za +  Cecylię Gaworecką   greg. 24/30 

  9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

18.30 – 1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 24/30

             2. Za + Jana Szymańskiego w dniu imienin

             3. Za + Karolinę i Jana Rajchel


CZWARTEK – 25 czerwiec 2009 r.         

6.30 –  Za +   Mariannę i Władysława

   8.00 –  Za + Jana w 20 rocznicę śmierci

9.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 25/30 

 18.30 –  1. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 25/30

              2. Za + Janinę Kustra

              3. Za + Janinę i Jana Skórka

 

PIĄTEK – 26 czerwiec 2009

6.30 –  Za + Stefana Uznańskiego w 36 rocznicę śmierci

8.00  Za + Teodora, Włodzimierza i Jarosława

   9.00 – Za + Cecylię Gaworecką    greg. 26/30 

 18.30 – 1. Intencja dziękczynna za 50 lat małżeństwa Julii i Kazimierza Sabatów

               z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę MB Pocieszenia na dalsze lata

            2. Intencja dziękczynna za 84 lata życia  z prośbą o potrzebne

            zdrowie i codzienną opiekę MB Pocieszenia dla Wandy  

            3. Za +  Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 19/30   

 

SOBOTA – 27 czerwiec 2009 r.  

6.30 –      Za + Władysławę, Rudolfa i Stanisława

8.00 –  Za + Władysława

   9.00 –  Za + Cecylię Gaworecką    greg. 27/30 

 18.30 –  1. Za + Andrzeja i Ewę Kmita w 25 rocznicę ich tragicznej śmierci

              2. O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne w życiu zakonnym

              i kapłańskim łaski dla o. Piotra w dniu imienin – intencja od Wspólnoty

              Dominikańskiej

              3. Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci   greg. 27/30

        

NIEDZIELA – 28 czerwiec 2009  r.       

6.45 –  Za + Piotra Mateja  okazji imienin

8.00 –  Za + Jana Kondera w 1 rocznicę śmierci    greg. 28/30

   9.15 – Za + Cecylię Gaworecką    greg. 28/30 

 10.30 –  Za + Stanisławę i Stanisława

 12.00 –  O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla męża Władysława

              i mamy Janiny z okazji ich  imienin

15.00 –  Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

19.00 –  O zdrowie i błogosławieństwo Boż
e dla Pawła i całej jego rodziny