PONIEDZIAŁEK – 9 marca  2009 r.       

6.30 –  Intencja dziękczynna za pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy

8.00 –  Za + Zygmunta Kuzio w 2 rocznicę śmierci i jego rodziców

9.00 –  O błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla Agaty

            na drodze jej życia

18.30  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 9/30             

                2. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 9/30             

                3. O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz  w sprawach Panu Bogu

                wiadomych

 

 WTOREK – 10 marca 2009 r.

6.30 –  Za +  Helenę Sieradzką w 9 rocznicę śmierci

8.00  Za + Antoninę Haduch w 6 rocznicę śmierci

   9.00 –  Za + Jerzego Struś w 16 rocznicę śmierci

 18.30  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 10/30             

              2. Za + Antoninę Haduch w 6 rocznicę śmierci

           3. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 10/30            

 

ŚRODA – 11 marca 2009 r.     pierwsza środa miesiąca      

6.30   O zbawienie wszystkich  ludzi

   8.00   Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie

              i wszelkie potrzebne łaski dla Zdzisławy Biskup w 90 r. urodzin

   9.00   W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00    1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 11/30             

               2. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 11/30       

               3. Intencja dziękczynna Wandy w 72 rocznicę urodzin z prośbą

               o błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla całej rodziny

 

CZWARTEK – 12 marca 2009 r.   

6.30 –  Za + Helenę i Jarosława Pieleszyk

   8.00 –  O błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia dla Magdaleny

              i Piotra na nowej drodze życia           

9.00 –  Za + Jana i Antoninę  Lorenc oraz za dusze w czyśćcu cierpiące        

 18.30 –  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 12/30              

              2. Za + Krystynę w 4 rocznicę śmierci

              3. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 12/30  

             

PIĄTEK – 13 marca  2009 r.  – pierwszy piątek miesiąca      

6.30 –  Za + Kazimierę i Kazimierza

8.00 –  Za + Jerzego Strachockiego w 6 rocznicę śmierci

9.00 –  Za + Piotra Zimoń w 1 roczn. śmierci oraz za + Zbigniewa i Jana Zimoń

  18.30  1. Za + Janusza Skubińskiego – greg. 13/30             

               2. Za + Władysława w 6 rocznicę śmierci

              3. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 13/30  

                

SOBOTA – 14 marca 2009 r.

6.30 –      Za + zmarłych z rodziny Hess, Łuksa i Bekierskich oraz za + dr Hailer

8.00 –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 7/30              

   9.00 –  Za + Jana i Antoninę  Lorenc oraz za dusze w czyśćcu cierpiące        

 18.30 –  1. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Filipa Gaworeckiego

             2. Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 14/30  

             3. Za + Piotra Mateja

           

NIEDZIELA – 15 marca 2009 r.    3 Niedziela Wielkiego Postu   

6.45 –  Za + Andrzeja, Michała, Jana i Annę Pelczarskich – greg. 15/30  

8.00 –  Za + Janusza Skubińskiego – greg. 15/30             

   9.15 – Za Parafian

 10.30 –  Za + Józefa Lasotę oraz za + rodziców Weronikę i Michała

 12.00 –  O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę M.B. Pocieszenia

              dla Zdzisławy Biskup w 90 r. urodzin             

 15.00 –  Za + Kazimierę i Józefa Turza
ńskich

 19.00 –  O zdrowie dla Agnieszki i Grzegorza o Bożą opiekę dla rodziny