Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
Tak o śpiewających mówił Johann Wolfgang Goethe. A cóż powiedzieć o tych, którzy swojego głosu udzielają dla większej chwały Boga i piękna liturgii, która przybliża żywego Boga człowiekowi.