Mimo cotygodniowych ogłoszeń duszpasterskich w ramach których podajemy wykaz ulic i mieszkań na w których odwiedzimy naszych parafian już teraz podajemy cały rozkład odwiedzin w roku 2009.