PONIEDZIAŁEK – 3 maj 2010 r.
    
6.45-Intencja dziękczynna za otrzymane  łaski z prośbą zdrowie, umocnienie
          wiary i dary Ducha Świętego dla Konrada w 18 rocznicę urodzin
8.00–Za + Jana – greg. 3/30
9.15–Za + Michała Kozłowskiego w 7 rocznicę śmierci, + rodziców i zmarłych
           z rodziny
10.30–Za + Kazimierę i Józefa Turzańskich
12.00–Za + Jana Drwięga w 20 rocznicę śmierci
15.00–O miłosierdzie Boże dla + Kazimiery
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Marka i Przemysława Uruskich                    
               
WTOREK – 4 maj 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                
6.30–Za + Czesława Fal
8.00–Za + Jana Jakima w 2 rocznicę śmierci, Oliwię Jakima i Janusza Fedaka
9.00–Za + Jana – greg. 4/30
18.30–1.O błogosławieństwo Boże dla Moniki w dniu imienin oraz Roberta
             2.Za + rodziców: Marię i Józefa Chmaj
             3.Za + Janinę w 10 rocznicę śmierci i + Czesława

ŚRODA – 5 maj  2010 r.
    
6.30-1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu
             i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
           2. Za + Cecylię Zborowską
8.00–Za + Jana – greg. 5/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Intencja dziękczynna za otrzymane  łaski z prośbą zdrowie
                i błogosławieństwo Boże dla Marka w 50 rocznicę urodzin
             2.Za + Marię Karaś – intencja od kolegów syna ze Stomilu
             3.O życie wieczne dla + Aleksandra Romana

CZWARTEK – 6 maj 2010 r.

6.30–Za + Alicję Czyż – intencja od rodziny Marii Korybko
8.00–Za + Jana – greg. 6/30
9.00–Intencja dziękczynna za zdrowie Zofii z prośbą o dalszą opiekę
18.30–1.O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + męża Stanisława
                Królickiego
              2.Za + Edwarda Orzechowskiego – intencja od rodziny
              3.O życie wieczne dla + Moniki z okazji jej imienin

PIĄTEK – 7 maj  2010 r.  – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30–Za + ojca Władysława Pokorę w 2 rocznicę śmierci
8.00–O życie wieczne dla + Kazimierza w 7 rocznicę śmierci
9.00–Za + Jana – greg. 7/30
17.00–Za + Władysława i Stefanię Grabiszewskich
18.30–1.Za + Mieczysława Burkot w 16 rocznicę śmierci
             2.Za + ks. Wiesława Siwca w 2 rocznicę śmierci i + Salomeę
                 w 3 rocznicę śmierci

SOBOTA – 8 maj  2010 r. – Odpust Matki Bożej Pocieszenia

6.30–Za + rodziców: Franciszka i Honoratę
8.00–Za + Bronisławę i Stanisława
9.00–Za + Franciszkę i Stanisława
10.00–Za + Jana (greg. 8/30)
18.30–1.Za + zmarłych z rodziny Barszczewskich: Stanisława, Janinę, Zofię
                i Jana
             2. Za + Genowefę Strigl w rocznicę urodzin

VI NIEDZIELA  WIELKANOCNA – 9 maj 2010 r.

6.45-O życie wieczne dla + Salomei Zielińskiej – intencja od sąsiadów
8.00–Za + Jana (greg. 9/30)
9.15–Za + Michała w 10 rocznicę śmierci
10.30–O wieczną radość w niebie dla Bronisławy i Kazimierza Bocheńskich
             i zmarłych z rodziny
12.00–Za Parafian
15.00–Za + Tadeusza Furdak w 17 rocznicę śmierci i za + Jerzego Keck
19.00–Za + Stanisława, Stanisławę, Leopolda i Józefa