Adwentowy czas przypomina nam wielkie Boże obietnice jakie Bóg złożył całej ludzkości w osobie Niepokalanej. Ufając mocno Bogu i patrząc na wzór Maryi mamy nadzieję,że otrzymamy obiecane dary i staniemy się podobni do Chrystusa,który pokonał grzech.Adwent jako szczególny czas oczekiwania na przyjście Mesjasza domaga się jednocześnie głębszej refleksji nad tajemnicą i wielkością Bogurodzicy. Matka Zbawiciela zajmuje bardzo ważne miejsce w religii chrześcijańskiej.Maryja pełna łaski,wybrana przez Boga na Matkę Syna, została od poczęcia zachowana nietknięta od zmazy grzechu pierworodnego.