Oczyszczenie ludzkich sumień i życia w radosnym przygotowaniu na przyjście Pana Jezusa oraz staranie się o czynienie dobra i wprowadzania pokoju w świecie to zadanie, do którego podjęcia zachęcił papież wiernych uczestniczących 22 grudnia w audiencji ogólnej w Watykanie.Radosne oczekiwanie,tak znamienne dla dni poprzedzających święte Boże Narodzenie, jest z pewnością podstawową postawą chrześcijanina, który pragnie przeżywać owocnie ponowne spotkanie z Tym, który przybywa, aby zamieszkać pośród nas:Jezusa Chrystusa,Syna Bożego,który stał się człowiekiem. Odnajdujemy na nowo tę gotowość serca i utożsamiamy się z nią, w tych, którzy jako pierwsi przyjęli nadejście Mesjasza.W Zachariaszu i Elżbiecie, pasterzach,prostych ludziach,a zwłaszcza w Maryi i Józefie,którzy osobiście doświadczyli lęku,ale przede wszystkim radości z tych narodzin.