Niedziela 23 maja była dla nas dniem wyjątkowym. O godz. 10.30 w naszym kościele miała miejsce wielka uroczystość. Rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej obchodzili uczniowie klas III. Było to dla nich wielkie przeżycie, mimo, że przez cały rok mogły przystępować do Sakramentu Pokuty i przyjmować Pana Jezusa. Mszę Świętą odprawił O. Gwardian i proboszcz naszej parafii O. Zbigniew Kubit., który wygłosił też Słowo Boże, zaś w liturgii brały  udział   dzieci i ich rodzice oraz krewni. Przypomniały sobie ten uroczysty dzień i na nowo odnowiły przyjaźń ze swoim Przyjacielem – Jezusem. O. Gwardian zachęcił dzieci aby mając Jezusa w swoim sercu niosły Go do swoich domów, do szkoły a przede wszystkim kochały drugiego człowieka, tak jak On. Bardzo dobrze pamiętacie – mówił uroczystość Pierwszej Komunii Świętej sprzed roku. To był bardzo radosny dzień.