Liturgia Słowa początku Adwentu przynagla uczniów Chrystusa do czuwania, gotowości, zerwania ze złem, biernością, z czysto ludzkim patrzeniem na codzienność. Św. Paweł wzywa: „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nastała dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11).Spróbujmy odczytać apel Apostoła w potrójnej perspektywie wydarzeń, które przeżywa wspólnota Kościoła.Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym – przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa – Kościół kieruje swą myśl ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.