PONIEDZIAŁEK 13 czerwiec 2011 r. – uroczystość św. Antoniego                                                    
    
6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 13/30    
           2.O dar nieba dla + Anny Turkowskiej – greg. 13/30      
8.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże   
          i opiekę MB Pocieszenia dla Krystyny i Witolda Biskup w 30 rocznicę ślubu
9.00–O dar nieba dla + Antoniny Haduch
17.00–Ożycie wieczne dla + Stanisławy Adamskiej
18.30–1.Za + Antoniego i Antoniego – w dniu ich imienin
             2.O dar nieba dla + Stefanii i Władysława Garbaszewskich
             3.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 13/30

WTOREK – 14 czerwiec 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 14/30    
           2.O dar nieba dla + Anny Turkowskiej – greg. 14/30      
8.00–O dar nieba dla + Ireny i Krzysztofa
9.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże   
          i opiekę MB Pocieszenia dla Julii Cyparskiej w 90 rocznicę urodzin
18.30–1.Za + Janinę Kaczmarską – intencja od sąsiadów z bloku 10 przy ul. AK
             2.Za + Janinę i Romana
             3.Za + Marię Michalczak – greg. 14/30

ŚRODA – 15 czerwiec 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 15/30    
           2.O dar nieba dla + Anny Turkowskiej – greg. 15/30      
8.00–Za + Stanisława i Janinę w 13 rocznicę śmierci taty
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.O życie wieczne dla + Bolesława w 7 rocznicę śmierci
             2.O miłosierdzie Boże dla + Marii
             3.O dar nieba dla + Marii Michalczak – greg. 15/30

CZWARTEK – 16 czerwiec 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 16/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 16/30
8.00–O dar nieba dla + Marii Myćka w 5 rocznicę i Marii Kiecana w 10 rocznicę
           śmierci
9.00–Za + Zbigniewa w 2 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Bolesława
             2.O życie wieczne dla + Danuty i Stanisława
             3.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 16/30

PIĄTEK –17 czerwiec 2011 r.
 
6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 17/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 17/30
8.00–O błogosławieństwo Boże i rozwiązanie problemów dla ojca Marka
9.00–Za + Michała Chocholskiego w 43 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Bolesława i zmarłych z rodziny Ostrowskich
             2.O życie wieczne dla + Marii Michalczak – greg. 17/30             
             3.O dar nieba dla + Janusza w 20 rocznicę jego śmierci

SOBOTA – 18 czerwiec 2011 r.

6.30–1.O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 18/30            
           2.O miłosierdzie Boże dla + Anny Turkowskiej – greg. 18/30
8.00–O błogosławieństwo Boże dla rodzin Barańskich i Bobrowiczów
9.00–Prośba za wstawiennictwem MB Pocieszenia o zdrowie i opiekę nad rodziną
18.30–1.Za + Małgorzatę Chuchla – intencja do koleżanek mamy w dziale mięsnym
                 w Kauflandzie
             2.O dar nieba dla + Marii i Józefa Sokalskich
             3.O miłosierdzie Boże dla + Marii Michalczak – greg. 18/30

NIEDZIELA – 19 czerwca 2011 r. –UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

6.45–O dar nieba dla + Janiny Krajnik- greg. 19/30
8.00–O życie wieczne dla + Rozalii Lisowskiej
9.15–O błogosławieństwo Boże dla rodziny Marii i Jerzego
10.30–O dar nieba dla + Marii Michalczak – greg. 19/30
12.00–1.Za Parafian
             2.Za + Annę Turkowską – greg. 19/30
15.00–O dar nieba dla + Jana Babiaka
19.00–Za + Małgorzatę Chuchla – intencja do koleżanek mamy w dziale piekarnia