PONIEDZIAŁEK 31 październik 2011 r.
                                                  
6.30–O zdrowie i potrzebne łaski dla syna Bogusława i jego rodziny
8.00–O dar nieba dla + Urszuli w 2 rocznicę śmierci
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Leszka Sawczaka w 12 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Marię Olgę w 20 rocznicę śmierci
             2.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Bożeny, Elżbiety
                 i Małgorzaty
             3.O wszelkie potrzebne łaski dla Moniki z okazji urodzin
             4.Za + Jacka i Małgorzatę Czternastek

WTOREK – 1 listopad 2011 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
    

6.45–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 1/30       
8.00–Za + Jadwigę i Jana Dietrych – intencja od dzieci
9.15-Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 1/30       
10.30–O dar nieba dla + Sióstr z 2 Róży Różańcowej oraz o potrzebne łaski dla Sióstr
             należących do Róży i ich rodzin
12.00–Za Parafian
15.00–O dar nieba dla + Krystyny – Alicji   – intencja od dzieci
19.00–O wieczne szczęście dla + Stefanię i Włodzimierza Dutkowskich

ŚRODA – 2 listopad 2011 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych

6.30–Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
           z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
8.00–Za + Stanisława i Konstantego
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
10.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 2/30       
17.00–O życie wieczne + Waldemara
18.00–1.O dar nieba dla + Sióstr z 10 Róży Różańcowej której patronuje
                 św. Katarzyna Sieneńska
              2.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 2/30       

CZWARTEK – 3 listopad 2011 r.

6.30–1.Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
           2.Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
8.00–Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
9.00–1.Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
           2.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 3/30       
18.30–1.Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
             2.Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
             3.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 3/30       
             4.O pomyślny przebieg operacji oraz powrót do zdrowia dla Bogusławy
                 oraz o błogosławieństwo Boże dla Aldony i Łukasza
 
PIĄTEK – 4 listopad 2011 r. – pierwszy piątek miesiąca
 
6.30–1.O zdrowi i potrzebne łaski dla dzieci
           2.Za Parafian
8.00–O wieczne szczęście dla + Franciszka i Marii
9.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 4/30
17.00–Za + Romana i Karolinę Baczyńskich i zmarłych z ich rodziny
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 4/30       
             2.Za + Zygmunta Ćwiąkała
     
SOBOTA – 5 listopad 2011 r.

6.30–O wieczne szczęście dla + Stanisława
8.00–O dar nieba dla + Olgierda Katowicz
9.00–1.Intencja MI
          2.Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 5/30
18.30–1.Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 5/30       
             2.Za + Karola i Marię Truszkiewicz w 35 rocznicę śmierci mamy
             3.Za + Pawła Dorotniaka w 21 rocznicę śmierci oraz za jego rodziców i braci
           
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 listopad 2011 r.

6.45–Za + rodziców: Kazimierę i Józefa Turzańskich
8.00–Za + Franciszka, Janinę i Bronisława – greg. 6/30
9.15–Za + Halinę, Edwarda i Ryszarda Pelc – greg. 6/30       
10.30–O dar nieba dla + Józefa, Józefę, Franciszka, Krystynę i Henryka
12.00–Intencja dziękczynna za 50 lat małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże,        
             zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata dla Jubilatów Ireny i Władysława
             oraz ich rodziny
15.00–O dar nieba dla + Ryszarda Szerszenia
19.00–O wieczne szczęście dla + zmarłych z rodzin Czyżów i Waligórów