PONIEDZIAŁEK – 04 lipca 2011 r.
   
6.30–Za + Eugenię Szwarczyk w 5 rocznicę śmierci
9.00–Za +  Andrzeja – greg. 4/30
18.30–Za + Andrzeja Febusa
18:30–O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana

WTOREK – 05 lipca 2011 r.                                                                                                                                                  
6.30–O szczęśliwy pobyt w sanatorium oraz powrót do zdrowia dla Joanny
9.00–Za + Andrzeja greg.  5/30
18.30–Intencja dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej Pocieszenia i pomoc w   
             pewnej sprawie dla  Magdaleny
18.30– O Boże błogosławieństwo w pracy dla Macieja
           
ŚRODA – 06 lipca  2011 r.
   
6.30–Za + Rodziców, Braci, Siostry naszego Zakonu i ++ z Franciszkańskiego Zakonu
           Świeckich
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–Za + Andrzeja greg. 6/30
18.30–O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla
              p. Michalczaków – od uczestników nabożeństw majowych

CZWARTEK – 07 lipca 2011 r.

6.30–Za + Stefana Uznańskiego w 38 rocznicę śmierci
6.30–O błogosławieństwo Boże dla Zofii i Ryszarda, znalezienie pracy dla synowej
           Lucyny oraz o miłosierdzie Boże dla + Czesławy i rodziców
9.00– Za + Andrzeja greg. 7/30               
18.30– W intencji osób modlących się przy kapliczce Miłosierdzia Bożego na Osiedlu
              Błonie

PIĄTEK – 08 lipca  2011 r.

6.30–Intencja dziękczynna za dar błogosławionych Jana Pawła II i Anieli Salawy
9.00–Za + Andrzeja – greg. 8/30                
18.30–O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + Bolesława w 11 rocznicę śmierci
18.30–Za + Stanisławę Misztal i ++ z rodziny

SOBOTA – 09 lipca  2011 r.

6.30–Za + rodziców : Józefa i Weronikę Witowskich w rocznicę ich śmierci
9.00–Za + Andrzeja greg. 9/30          
18.30–O zdrowie i opiekę nad rodziną. Prośba za wstawiennictwem MBP.
18.30–Za Władysławę Mazur w 3 rocznicę śmierci

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 lipca 2011 r.

6.45–Za + Jana Gordon w 30 rocznicę śmierci
8.00–Za + Andrzeja greg. 10/30               
9.15–Za + O życie wieczne dla zmarłych z rodziny Paszkiewiczów, Dudków i 
           Filipczaków
10.30–Za + Stefanię Czopom. O życie wieczne.
12.00–Za parafian
12.00–W intencji Ojczyzny
15.00–Za + rodziców: Zdzisławę i Edwarda Błażejowskich
19.00–Za + Stanisława Myszkala w 2 rocznicę śmierci