Znaczenie chrześcijańskiego dziedzictwa Chorwacji dla całej społeczności europejskiej oraz umocnienie życia rodzinnego dla budowy solidarnego społeczeństwa to zagadnienia,na które zwrócił uwagę papież w swym przemówieniu powitalnym na lotnisku „Pleso” w Zagrzebiu.Benedykt XVI rozpoczął swoje przemówienie od pozdrowień w języku chorwackim. Następnie podkreślił „długie dzieje wierności”, łączącej Chorwację ze Stolicą Apostolską, świadczące o umiłowaniu przez Chorwatów Ewangelii i Kościoła. „Od samego początku naród wasz należy do Europy i wnosi do niej, w szczególny sposób wkład wartości duchowych i moralnych, które przez wieki ukształtowały życie codzienne oraz tożsamość osobistą i narodową jego dzieci” – stwierdził Ojciec Święty.