PONIEDZIAŁEK 23 kwiecień 2012 r.
                                                  
6.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Elżbiety                       
           2.W intencji misji i misjonarzy- greg. 23/30                       
8.00–O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 14/30               
9.00–O dar nieba dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 15/30               
18.30–1.O łaskę nieba dla + Wojciecha w dniu imienin
             2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jerzego w dniu imienin
             3.O życie wieczne dla + Jana Zimonia w 80 rocznicę urodzin         

WTOREK – 24 kwiecień 2012 r.
    
6.30–W intencji misji i misjonarzy- greg. 24/30                       
8.00–O życie wieczne dla + Czesława i Jerzego
9.00–O dar nieba dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 16/30               
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Marii Malinowskiej – greg. 15/30               
             2.O łaskę nieba dla + rodziców: Emilii i Wojciecha
             3.Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze
                 błogosławieństwo dla Haliny i Janusza w 35 rocznicę ślubu
             4.O życie wieczne dla + Bolesława Witwickiego w 4 rocznicę śmierci

ŚRODA – 25 kwiecień 2012 r.

6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 25/30                       
           2.O wieczną radość dla dusz w czyśćcu cierpiących
8.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 17/30               
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze
                błogosławieństwo dla Wandy i Bolesława w 27 rocznicę ślubu
             2.O łaskę nieba dla + Marii Malinowskiej – greg. 9/30               
             3.O wieczny odpoczynek dla + Stanisława Wójtowicza w 36 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 26 kwiecień 2012 r.

6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 26/30                       
           2.O życie wieczne dla + Jana Malinowskiego – intencja od Sióstr
               Franciszkanek z Krakowa
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Lesława w 2 rocznicę śmierci
9.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 18/30               
18.30–1.O łaskę nieba dla + Michała Ślemp w 1 rocznicę śmierci
             2.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 17/30               
             3.Za + Łukasza Zadylaka

PIĄTEK – 27 kwiecień 2012 r.
 
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 20/30                       
           2.O pomyślne zdanie matury dla Marleny
8.00–Podziękowanie za przeżyte 43 lata i otrzymane łaski z prośbą o dalsze
           błogosławieństwo na drodze zbawienia dla Pawła
9.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 19/30                       
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Marii Malinowskiej – greg. 18/30               
             2.O łaskę nieba dla + Marcina Markowskiego w dniu urodzin
             3.O wieczny odpoczynek dla + Edwarda i Zdzisławy Biskup w 2 rocznicę
                 śmierci mamy

SOBOTA – 28 kwiecień 2012 r.

6.30–W intencji misji i misjonarzy- greg. 81/30                    
8.00–Prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Maliny
9.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 20/30               
18.30–1.O łaskę nieba dla + Marii Malinowskiej – greg. 12/30               
             2.O życie wieczne dla + Antoniego i Marii               
             3.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
                Boże i opiekę MBP w dorosłym życiu dla Dawida

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA– 29 kwiecień 2012 r.

6.45–W intencji misji i misjonarzy- greg. 29/30
8.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 21/30  
9.15–O opiekę MB Pocieszenia i Patronki św. Katarzyny dla Sióstr 10 Róży
           i ich rodzin
10.30–W intencji Szkoły Muzycznej i ich pracowników 1/6
12.00–Za Parafian
15.00–O miłosierdzie Boże dl
a + Stanisławy i Franciszka Piotrowskich oraz Heleny
             i Franciszka Ryznar
19.00–O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 20/30