PONIEDZIAŁEK 4 czerwiec 2012 r.
                                                  
6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 4/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 4/30
8.00–O życie wieczne dla + zmarłych z rodziny Wojnickich: Franciszka,
            Bronisława i Zofii
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida
18.30–1.O łaskę nieba dla + Piotra Bogaczewicza w 13 rocznicę śmierci               
             2.O życie wieczne dla + Ludwika Hajduk w 3 rocznicę śmierci         
             3.O miłosierdzie Boże dla + Ireny Fedorońko – intencja od sąsiadów
             4.O wieczną radość dla + Czesławy Olejarz w 10 rocznicę śmierci

WTOREK – 5 czerwiec 2012 r.
    
6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 5/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 5/30
8.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Paczkowskiej
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida
18.30–1.O błogosławieństwo Boże w życiu kapłańskim dla o. Karola w 2 rocznicę
                 święceń
             2.O łaskę nieba dla + Stanisława Bodziony – intencja od siostry Józefy
             3.O życie wieczne dla + Stanisława i Feliksy oraz Bronisławy i Kazimierza

ŚRODA – 6 czerwiec 2012 r.

6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
              z FZŚ
           2.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 6/30      
           3.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 6/30
8.00–O wieczną radość dla + Aleksandra Haducha
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.O łaskę nieba dla + brata Jana
             2.O wieczny odpoczynek dla + Tadeusza Mateja

CZWARTEK – 7 czerwiec 2012 r. – Uroczystość Bożego Ciała

6.45–O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 7/30      
8.00–O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 7/30
9.00–Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą zdrowie i Bożą
          opiekę dla Anny i Jana w 1 rocznice ślubu
10.00–Za Parafian
15.00–O łaskę nieba dla + Stanisława i Ryszarda
19.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Michaliny

PIĄTEK – 8 czerwiec 2012 r.
 
6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 8/30      
          2.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 8/30                                     
8.00–O łaskę nieba dla +  Grażyny Lisowskiej                       
9.00-Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
         dla Dawida
18.30–1.O łaskę nieba dla + Henryka Semeniuka w 16 rocznicę śmierci
             2.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Bodziony – intencja od siostry Marii
                 z rodziną
             3.O wieczną radość dla + Tadeusza Mateja

SOBOTA – 9 czerwiec 2012 r.

6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 9/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 9/30                                     
8.00–O łaskę nieba dla +  Stanisława i Wiktorii
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Tadeusza Bala w 2 rocznicę śmierci
             2.Prośba o łaskę nieba dla + Stanisławy i Jana Sobolaków oraz + Stanisława
             3.O wieczną radość dla + Anny Baran

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 czerwiec 2012 r.

6.45–O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 10/30      
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 10/30
9.15-O miłosierdzie Boże dla + zmarłych z rodzin: Paszkiewiczów, Dudków
          i Filipczaków
10.30–W intencji Szkoły Muzycznej oraz  potrzebne łaskę dla jej Pracowników
12.00–Msza prymicyjna o. Arkadiusza Dąbka
15.00–Podziękowanie za otrzymywane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
             dla mamy Kazimiery Wojtowicz w 96 rocznicę urodzin
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Pauliny Burkot w 5 rocznicę śmierci