W Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla trwa wielki Odpustu ku czci Wniebowzięcia Matki Bożej. W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem "Kościół naszym domem" pielgrzymka do domu Matki ma szczególne znaczenie. Tradycyjnie w tym czasie do Kalwarii Pacławskiej idą piesze pielgrzymki ze wszystkich stron archidiecezji przemyskiej. Pątnicy przynoszą przed cudowny Obraz Matki Bożej swoje prośby i modlitwy, by przedstawić je swojej największej Orędowniczce. Wielu jest też takich, którzy idą z dziękczynieniem, za wyproszone łaski i cuda, jakie wydarzyły się w ciągu ostatniego roku. W sobotni wieczór uroczysta Msza św. rozpoczęła oficjalne obchody odpustowe. Poprzedziła je procesja – najpierw z poświęconymi, nowymi szatami do Domku Matki Bożej. Tam tegoroczny kaznodzieja, O. Zbigniew Kubit – proboszcz naszej parafii i gwardian sanockiego klasztoru, podczas rozważania wyjaśnił i przybliżył sens, znaczenie i potrzebę nie tylko pielgrzymowania, ale i samego Odpustu. W tym czasie Asysta ubrała figurę Matki Bożej zaśniętej i wraz z wiernymi wróciła do kościoła. Figura pozostanie tu do jutrzejszego nabożeństwa Dróżek Pogrzebu Matki Bożej.Kulminacja obchodów Odpustowych przypada na noc z 14 na 15 sierpnia i rozpoczyna się o godz. 23, procesją z figurą Matki Bożej Wniebowziętej, z kościoła do kaplicy św. Rafała.