Wspólnota naszej parafii w ostatnim czasie radowała z daru kapłaństwa uczestnicząc w mszach świętych prymicyjnych Ojca Pawła Subika – paulina oraz Ojca Arkadiusza Dąbka – naszego współbrata w zakonie św. Franciszka z Asyżu.  Kapłaństwo jest  zaskakującym darem Bożej miłości. Powołanie do kapłaństwa – jak wielokrotnie przypominał nam Ojciec Święty Jan Paweł II – jest jednocześnie i darem, i tajemnicą. Jest ono najpierw darem. Nikt nie może rościć sobie prawa do bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które przysługują każdemu człowiekowi – zaznaczali kaznodzieje prymicyjni w swoich homiliach w czasie mszy świętych prymicyjnych.  Jest Bożym pomysłem. Jest wyrazem troski Boga o człowieka. Jest owocem Bożej łaski. Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który powołuje, oraz wolności człowieka, który odpowiada na to powołanie.