Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II powinna nam przypomnieć wiele pięknych przeżyć, postanowień i doświadczeń z ubiegłego roku. One są nadal w nas. W tym niezwykłym dniu, 1 maja 2011, otrzymaliśmy od Boga wielkie dary i sami również złożyliśmy Bogu dary serca. Przeżywając rocznicę tego wydarzenia stawiamy sobie pytania o pielęgnowanie otrzymanych darów oraz o wierność podjętym postanowieniom. Wraz z nim, z błogosławionym Janem Pawłem II, przeżywajmy maj – miesiąc Maryi i miesiąc, w którym tyle dzieci po raz pierwszy przyjmuje Jezusa Eucharystycznego. U jego początku mamy uroczystość Królowej Polski, a pod koniec – święto Matki Kościoła.  Niech Maryja uprosi wszystkim wierzącym szerokie otwarcie serca dla przychodzącego Boga, niech wierzący jednoczą się w Kościele, bez którego pozostalibyśmy bezdomni.Choć w życie wkraczają już nowe pokolenia Polaków, pamięć o Janie Pawle II jest wciąż żywa i przekłada się na nowe formy wyrażania czci i szacunku wobec niego.