151 kardynałów wzięło udział w głosowaniu nad datą rozpoczęcia wyboru Następcy Św. Piotra. Zgodnie z Konstytucją Apostolską „Universi Dominici Gregis” i z wydanym przez Benedykta XVI Motu Proprio – Kolegium Kardynalskie skorzystało z możliwości przyspieszenia konklawe. Normalnie mogłoby ono odbyć się w 15 do 20 dnia od chwili ogłoszenia Sede Vacante.Po południowej kongregacji  kardynałowie zdecydowali, że konklawe rozpocznie się 12 marca. Decyzja została ogłoszona przez Watykan w piątym dniu obrad Kolegium Kardynalskiego.  W wyborze nowego papieża weźmie udział 115 kardynałów elektorów z całego świata. By wybrać nowego Następcę Św. Piotra potrzeba dwie trzecie głosów za jednym kandydatem. Oznacza to dokładnie zgodność 77 elektorów. Spośród Kolegium Kardynalskiego, prawdopodobnie w czasie jutrzejszej porannej sesji kongregacji, zostaną wyłonieni skrutatorzy, rewizorzy (po trzech kardynałów, będą siedzieć przy osobnych stołach i weryfikować kartki z nazwiskami) i ci którzy będą czytać na głos imię wybranego papieża. Konklawe będzie odbywać się w zupełnej ciszy. Kardynałowie rano, przed rozpoczęciem konklawe wezmą udział we Mszy św. Pro Eligendo Pontefice – w intencji dobrego wyboru papieża i za nowego papieża. Po czym usłyszymy głośne: extra omnes i purpuraci udadzą się w procesji do Kaplicy Paulińskiej. Tu odmówią modlitwę do Ducha Św., po czym wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej. Zapadnie wypełniona modlitwą cisza i wyczekiwanie w Kościele.