W sobotę 14 września nasza Parafia przeżywała Uroczystość Odpustową związaną ze Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Taki jest tytuł naszego franciszkańskiego kościoła i parafii. Uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit natomiast okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego ks. dr. Andrzej Skiba. Obchodząc wspomnianą uroczystość trzeba nam sobie uświadomić prawdę, że Krzyż Chrystusowy jest znakiem naszego przyznania się do Chrystusa i znakiem nadziei naszego zbawienia. Jest naszą świętością – mówił kaznodzieja. Czyż można wyobrazić sobie chrześcijaństwo bez drzewa Krzyża, na którym umarł Jezus z Nazaretu? Nie jest to z pewnością możliwe. Krzyż stał się znakiem rozpoznawczym tych wszystkich, którzy uwierzyli w zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego też to rzymskie narzędzie niewyobrażalnej męki i w konsekwencji śmierci od początku było w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich darzone szczególnym szacunkiem i czcią. Przy naszych kościołach, na miejscach eksponowanych, dobrze widocznych, często blisko dróg, w roku 2000 pojawiło się wiele krzyży, nieraz bardzo artystycznie wykonanych, czasem podświetlanych nocą, informujących pieszych czy zmotoryzowanych turystów, że w danej miejscowości mieszkają ludzie wierzący, kochający Chrystusa, który na Krzyżu dokonał naszego zbawienia. Można nieraz spotkać monumentalne krzyże na świeżo usypanych kurhanach. Często stoją przy drogach, w miejscach śmiertelnych wypadków, prosząc swymi napisami przechodniów o modlitwę za dusze tych zmarłych.