PONIEDZIAŁEK – 13 październik 2014 r.
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.13/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.13/30)
9.00-Za + Jerzego Porawskiego – int.od rodz.Trześniowskich
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.13/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.13/30)
3.Za ++ Zofię,Franciszka,Adama,Marka,Michała oraz ++ z rodz.
4.Za ++ Annę i Mariana Drwięga
WTOREK – 14 październik  2014 r.  
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.14/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.14/30)
9.00-1.Za ++ Czesławę,Jakuba,Helenę i Stanisława
2.Za + Jerzego Porawskiego – int.od rodz.Trześniowskich
18.30-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.14/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.14/30)
3.Za ++ Dorotę i Tadeusza Nagaj w 11 rocz.śmierci – int.od sióstr
ŚRODA – 15 październik 2014 r.  
6.30-1.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.15/30)
2.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.15/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.15/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Jadwigę
3.Za + Eugenie Czerwińską (greg.15/30)
4.Za + Stanisława Wróbel w 2 rocz.śmierci
    
CZWARTEK – 16 październik 2014 r.
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.16/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.16/30)
9.00-Za ++ Janinę,Adama i mariana
18.00-1.Za + Eugenie Czerwińską (greg.16/30)
2.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.16/30)
3.Za + Mieczysława Fal – int.od koleów i koleżanek z pracy syna Jana
4.Za + Zofię Zając – int.od rodz. Pilszaków z Grabownicy
PIĄTEK – 17 październik 2014 r.
6.30-1.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.17/30)
2.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.17/30)
8.00-Za + Wiktoriana Motylewicz – int.od prac.firmy STOMET
9.00-Za + Zofię w 10 rocz.śmierci oraz Stanisława Bosak i ++ z rodziny
18.30-1.Za + Józefa Sieradzkiego
2.W pewnej intencji
3.Za + Bronisławę Kądziołka (greg.17/30)
4.Za + Eugenie Czerwińską (greg.17/30)
SOBOTA – 18 październik 2014 r.
6.30-Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.18/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.18/30)
9.00-1.Za + Łukasza Zadylak
2.Za + Elżbietę Oleszczuk w 20 rocz.śmierci
18.30-1.Za + Eugenię Czerwińską (greg.18/30)
2.Za + Helenę Bezda w 9 rocz.śmierci
3.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.18/30)
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 październik 2014 r.
6.45-1.O uwolnienie drzewa rodzinnego rodzin Panu Bogu wiadomych do 5 pokolenia (greg.19/30)
2.Za + Janusza Szul – int od rodziców i rodziny (greg.19/30)
8.00-Za + Bronisławę Kądziołka (greg.19/30)
9.15-Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP oraz światło Ducha św.
dla Eweliny w 18 rocz.urodzin
10.30-Za + Józefa Boczar w 13 rocz.śmierci
12.00-O Boże błog.opiekę MBP dla Aldony w 18 rocz.urodzin
15.00-Za + Eugenię Czerwińską (greg.19/30)
19.00-Za ++ Elżbietę i Jana