PONIEDZIAŁEK – 18 sierpień 2014 r.
6.30-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.18/30)
9.00-Za + Tadeusza
18.30-1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
dla Aleksandry
2.Za + Czesława Bobek – int.od sąsiadów
3.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
oraz dary Ducha świętego dla Sabiny w 18 rocz.urodzin
WTOREK – 19 sierpień 2014 r.   
6.30-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.19/30)
9.00-Za ++ Marię i Bolesława
18.30-1.Za ++ Elżbietę i Jana
2.Za + Marię Machl – int od koleżanek i kolegów w wydziału z.8
3.Za + Franciszka Szawińskiego w 9 rocz.śmierci
ŚRODA – 20 sierpień 2014 r.    
6.30-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.20/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
2.Za + Mieczysława Gadomskiego
3.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
dla męża
CZWARTEK – 21 sierpień 2014 r.
6.30-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.21/30)
9.00-1.O zdrowie oraz Boże błog.opiekę MBP dla Joanny
2.Za + wandę Gałecką
18.30-1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą O Boże błog.opiekę MBP
dla Anny
2.Za + Jana Sternika w 18 rocz.śmierci
PIĄTEK – 22 sierpień 2014 r.
6.30-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.22/30)
9.00-Za + Melchiora w 23 rocz.śmierci oraz za + Zofię w 9 rocz.śmierci
18.30-1.Za + Stanisława Kiwior w 2 rocz.śmierci
2.Za + Czesława Bobek – int.od brata Wiesława z rodziną
3.Za + Mieczysława Fal – int.od rodziny Koczerów
SOBOTA – 23 sierpień 2014 r.  
6.30-1.Za + Romana Fila w 7 rocz.śmierci
2.Za + Józefę Tarnawczyk (greg.23/30)
9.00-Za + Zofię i Władysława Proćko oraz Jarosławę i Kazimierza Jamka
18.30-1.Za + Czesława Bobek – int.od  sąsiadów
2.Za + Marię i Władysława Gurgul
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 sierpień 2014 r.
6.45-Za + Józefa i Marię Nowickich
8.00-Za + Józefę Tarnawczyk (greg.24/30)
9.15-Za ++ Teklę,Stanisława,Irenę i Konstantego
10.30-O Boże błog.opiekę MBP dla Waldemara i Agnieszki oraz ich dzieci
Szczepana i Sebastiana
12.00-1.W intencji Parafian
2.Za + Marię
15.00-Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-O Boże błog.oraz zdrowie a także opiekę MBP dla Krystyny i Romana
Kwiatanowskich w 35 rocz.ślubu – int.od Daniela z Rodziną