PONIEDZIAŁEK 19 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.19/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.19/30)
9.00–Za + Jerzego Czwórnóg
18.30–1.Podziękowanie z prośbą o błog.Boże opiekę MB dla Bohdana i Marii w rocz. ślubu
2.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.19/30)
3.Za + Marię Maculak int.od Lubomira Ołowiańczyka
4.Za ++ Elżbietę i Jana
WTOREK 20 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.20/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.20/30)
9.00–Za + Tadeusza Łazora
18.30-1.Za ++ Irenę, Konstantego, Teklę i Stanisława
2.Za + Janusza w 7 rocz. śmierci
3.Za +  Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.20/30)
4.Za ++ Tadeusza, Franciszka i Stanisławę
ŚRODA –  21 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.21/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.21/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.00–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za + Stanisławę Kaliniak
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.21/30)
4.Za ++ z I Róży Niewiast
CZWARTEK – 22 październik 2015 r.
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.22/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.22/30)
9.00-Za ++ Stefanię i Józefa Pasierbińskich i ich ++ Synów
18.30-1.Za + Jolantę Rogowską int. od rodziny Pawlików
2.Za + Emilię Fedak int. od wnuków z Zagórza
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.22/30)
4.Za + Stanisława Jurewicza w 19 rocz.śmierci
PIĄTEK – 23 październik 2015 r.
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.23/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.23/30)
9.00-1.Za ++ Małgorzatę, Marię i Mariana
2.Za + Włodzimierza w 22 rocz.śmierci
18.30-1.Za ++ Helenę i Edwarda
2.Za ++ Eugenię i Mariana
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.23/30)
SOBOTA – 24 październik 2015 r.  
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.24/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.24/30)
9.00-Za + Emilię Fedak int. od rodziny z Krakowa
18.30-1.Za + Stanisławę Kaliniak oraz ++ Rodziców Stanisławę i Franciszka
2.Za ++ Piotra, Anielę i Katarzynę
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.24/30)
4.Za + Adama w 20 rocz. śmierci
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 październik 2015 r.

6.45–Wintencji Parafian
8.00–Za ++ Rodziców; Jadwigę i Augustyna
9.15–Za ++ Marię, Helenę i Jana Jabłońskich
10.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.25/30)
12.00-1.Dziękczynna za 45 lat ślubu Zofii i Pawła Lewickich z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę MB
2.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.25/30)
15.00-Intencja FZŚ
19.00–Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.25/30)