PONIEDZIAŁEK – 23 marzec 2015 r.
6.30–Za + Helenę w 11 rocz. śmierci i ++ z Rodziny
8.00–Za ++ Wojciech i Marię
9.00–Za ++ Helenę, Antoniego, Romana i Wiktorię
18.30–1.Za ++ Helenę i Ignacego Skubińskich
2.Za + Kazimierza(greg.23/30)
3.Za ++ Elżbietę i Jana
4.Za + Franciszka Sabat w 8 rocz. śmierci
WTOREK – 24 marzec 2015 r.
6.30–W intencji Parafian
8.00–Za + Stanisława
9.00–Za ++ Eugeniusza,Władysława,Edwarda,Stanisława,Emilię,Helenę
oraz Zbigniewa i Stanisława
18.30-1.W intencji Panu Bogu wiadomej
2.Za + Jadwigę Adamską w 3 rocz. śmierci
3.Za + Kazimierza(greg.24/30)
4.Za ++ Stanisława, Annę i ++ z Rodziny Pawłowskich
ŚRODA – 25 marzec 2015r. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
6.30–Za Dusze w czyśću cierpiące
8.00–Za ++ Stanisławę, Karolinę i Stefanię
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.O Boże błog., opiekę MB Pocieszenia dla Marii Batyckiej – int.od córki Elżbiety
3.Podziękowanie za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o błog. Boże,
opiekę MB dla Niewiast z 11 Róży
4.Za + Kazimierza(greg.25/30)
CZWARTEK – 26 marzec 2015 r.
6.30–1.O szczęśliwą operacje, błog. Boże dla Krystyny
2.W intencji misji i misjonarzy
8.00–Za + Andrzeja
9.00–Podziękowanie za wszystkie łaski i 60 lat życia z prośbą o dalsze błog.
Boże dla Marii i Jej Rodziny
18.30–1.Za + Witolda w 30 rocz. śmierci
2.Za + Kazimierza(greg.26/30)
3.Za Dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK – 27 marzec 2015 r.
6.30–1.W Intencji misji i misjonarzy
2.Za + Stanisława – int.od Domowego Kościoła przy parafii oo.Franciszkanów
8.00–Za ++ Marię i Michała
9.00–Dziękczynna za uratowanie życia i zdrowia oraz dobre wyniki z prośbą o dalszą opiekę
18.30–1.Za + Kazimierza(greg.27/30)
2.Za + Eugeniusza Tomaszkiewicza
3.Za + Ilonę Bylińską – Kusy
SOBOTA – 28 marzec 2015 r.  
6.30–O Boże błog., dar zdrowia, nawrócenie i pojednanie z bliźnimi dla Julii
8.00-Za + Stanisława – int. od Domowego Kościoła przy parafii oo.Franciszkanów
9.00–Za + Katarzynę
18.30–1.Za przyjaciół konsekrowanych o zdrowie i błog. Boże oraz opiekę MB
2.Za + Kazimierza(greg.28/30)
3.Za + Eugenię Filik
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 29 marzec 2015 r.
6.45–1.Za ++ Zofię i Władysława
2.Za + Bolesława Calik – int. od żony
8.00–Za + Aleksandra Haduch
9.15–Za ++ z Rodzin ; Paszkiewiczów, Dudków i Filipczaków
10.30–Za + Kazimierza (greg.29/30)
12.00–Za + Ks. infułata Stanisława Turkowskiego
15.00–Za + Franciszka Kotula
19.00–Za + Zofię Wojtowicz w 5 rocz. śmierci