PONIEDZIAŁEK 26 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.26/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.26/30)
9.00–Za ++ Władysława, Stanisława i Tadeusza
18.30–1.O błog.Boże opiekę MB dla uczestników modlitw przy kapliczce Jezusa Miłosiernego
na Błoniach
2.O zdrowie i błog. Boże dla Anny i Tomasza
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.26/30)
4.Za + Józefę Sabat w 2 rocz. śmierci
WTOREK 27 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.27/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.27/30)
9.00–O błog.Boże opiekę MB Pocieszenia dla siostry Tadeuszy
18.30-1.Za + Mariana Chorostyńskiego w 22 rocz.śmierci oraz za ++ z Rodziny
2.Za + Emilię Fedak int. od wnuków
3.Za +  Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.27/30)
4.Za + Mirosława Wilk w 2 rocz.śmierci
5.Za + Marka Bil w 2 rocz. śmierci
ŚRODA –  28 październik 2015 r.
6.30–O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.28/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.28/30)
9.00–W intencji Czcicieli Matki Bożej
18.30–1.W intencji Czcicieli Matki Bożej
2.Za + Jolantę Statkiewicz w 2 rocz.śmierci
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.28/30)
4.Za + Tadeusza Gaworeckiego z okazji imienin
CZWARTEK – 29 październik 2015 r.
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.29/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.29/30)
9.00-Za + Emilię Fedak int. od rodziny z Oświęcimia
18.30-1.Za ++ Janinę, Franciszkę i Karolinę
2.Za + Jacka Rudaka int. od Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.29/30)
4.Za + Stanisławę Kielar w 32 rocz. śmierci i za + Stanisława w 2 rocz.śmierci
PIĄTEK – 30 październik 2015 r.
6.30-O uwolnienie z chorób w rodzinie Panu Bogu wiadomej(greg.30/30)
8.00-Za + Tadeusza Ciepły oraz + Annę(greg.30/30)
9.00-Za + Helenę w 7 rocz.śmierci
18.30-1.O błog.Boże i potrzebne łaski dla br.Kamila Czupskiego w dniu Święceń Diakonatu
int.od nauczycieli
2.Za + Stefana Marciniszynw 18 rocz. śmierci oraz za + Katarzynę Marciniszyn
3.Za + Bolesława Kluskę – o łaskę nieba(greg.30/30)
4.Za + Krystynę Twarda
SOBOTA – 31 październik 2015 r.  
6.30-1.W intencji Panu Bogu wiadomej
2.Za ++ z rodziny; Luśniów, Romanów i Igierskich
8.00-Za + Kazimierę Cecułę
9.00-Za ++ Marię, Władysława, Jadwigę, Stanisława i Mieczysławę
18.30-1.Za + Emilię Fedak int. od rodziny Chryniów z Witryłowa
2.Za + Jacka Florek int. od Czesławy Dziuban z rodziną
3.Za + Danutę Sabat int. od sąsiadów z Rymanowskiej
4.Za + Stanisława Matuszek
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopad 2015 r.
6.45–W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00–Za + Piotra Gołdę oraz ++ Janinę i Mieczysława Cieślak i Marię Janik
9.15–Za ++ Ludwika, Stanisławę oraz Michała Stabryła(greg.1/30)
10.30–Za + Wojciecha Hejnold(greg.1/30)
12.00-Wintencji Parafian
15.00-Intencja Bractwa Różańcowego
19.00–1.Za ++ Rodziców i Dziadków
2.Za + Wacława(greg.1/30)