Na konieczność przezwyciężenia braku wzorców i osierocenia współczesnego człowieka człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęconych rodzinie, papież mówił o postaci ojca. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało, według danych Prefektury Domu Papieskiego, około 7 tys. wiernych. Franciszek przypomniał, że słowo „ojciec” ma dla chrześcijan szczególne znaczenie, bowiem Pan Jezus nauczał, aby tym imieniem nazywać Boga, a także ukazuje ono Jego szczególną relację z Bogiem.  Mówiąc o znaczeniu tego słowa w relacjach rodzinnych papież zauważał, że ludzkość przeszła od paternalizmu do braku ojca i sytuacji, w której dzieci i młodzież czują się osieroceni. Wskazał, że brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje luki i urazy, które mogą być bardzo poważne. Ta nieobecność ma zarówno wymiar fizyczny, jak i związany z niewypełnianiem zadania edukacyjnego, kiedy ojcowie nie dają dzieciom, swoim przykładem wspartym słowami, tych zasad, tych wartości, tych reguł życia, których potrzebują oni jak chleba. Ponadto niekiedy nie za dobrze wiedzą, jakie miejsce zająć w rodzinie i jak wychowywać dzieci, wycofując się i usiłując na przykład być „na równi” z dziećmi. Ojciec Święty zauważył, że także wspólnota obywatelska często zaniedbuje lub źle wypełnia swoją odpowiedzialność wobec młodych, pozostawiając ich osieroconymi i nie proponuje im perspektywicznej prawdy. „W ten sposób ludzie młodzi pozostają sierotami pozbawionymi bezpiecznych dróg.