Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Pierwsza z nich to: „Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich”. Papież Franciszek często uwrażliwia na ten problem. Mówił o tym już podczas pierwszej podróży swojego pontyfikatu na włoskiej wyspie Lampedusa 8 lipca 2013 r. „Kultura dobrobytu, która prowadzi nas do myślenia o sobie samych, sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych, żyjemy w mydlanych bańkach, które są piękne, ale są niczym, są iluzją, tym, co błahe, nietrwałe, co prowadzi do zobojętnienia na innych, a wręcz do globalizacji obojętności – mówił Ojciec Święty. – W tym świecie globalizacji popadliśmy w globalizację obojętności. Przywykliśmy do cierpienia drugiego człowieka, nie dotyczy nas ono, nie interesuje, to nie nasza sprawa! Panie, prosimy o przebaczenie za obojętność wobec tak wielu braci i sióstr. Prosimy Cię, Ojcze, o przebaczenie dla tych, którzy zadomowili się i zamknęli we własnym dobrobycie, prowadzącym do znieczulenia serca. Prosimy Cię o przebaczenie dla tych, którzy swoimi decyzjami o zasięgu światowym stworzyli sytuacje prowadzące do tych dramatów. Przebacz, Panie”. Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W maju mamy się modlić, „aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa”. O głoszeniu Chrystusa w takich środowiskach Franciszek mówił 6 marca b.r., spotykając się ze wspólnotami neokatechumenalnymi. Rozesłał 250 rodzin do nich należących w misji do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc na różnych kontynentach. Jak powiedział, ich posłannictwem jest ewangelizowanie niechrześcijan.