W dniach 29-31 stycznia 2016 r., w naszym franciszkańskim klasztorze gościliśmy Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, który na zaproszenie o. Stanisława Maciaszka i Pary rejonowej Genowefy i Zbigniew Kopczyńskich głosił rekolekcje dla Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Rejonu Sanok w Szkole Podstawowej Nr 3. Ich temat połączony był z tematem bieżącego roku pracy – „W mocy Ducha Świętego”. Przedstawiamy relację i zdjęcia z tego wydarzenia.

 

 Piątek 29.01.2016 r.

Po zawiązaniu wspólnoty(18.00), wysłuchaliśmy pierwszej konferencji ks. Daniela, pt „Duch Święty w początkach naszej wiary” Jak w dziele stwarzania wszechświata nad wszystkim czuwał Duch Święty wyprowadzając świat z chaosu, podobnie dzieje się z człowiekiem otrzymującym dar chrztu świętego. W jego sercu i duszy dokonuje się ogromna przemiana, bo mocą Ducha Świętego zgładzony zostaje grzech pierworodny. Staję się Dzieckiem Boga Ojca, umiłowanym dzieckiem. To początek naszej wiary i drogi poznawania i przyjaźni z Bogiem. Współpracując z Duchem Świętym, prosząc Go o pomoc, będziemy wzrastać w wierze. Praca w grupach pierwszego dnia, dotyczyła fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (3,11-17) mówiącego o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Wcześniej sporo na ten temat usłyszeliśmy w konferencji ks. Daniela. Jezus w czasie swego chrztu, bierze na siebie grzechy całego świata, by je potem, przez swój Krzyż ofiarować Ojcu. Jest to tajemnica życiodajnej śmierci. Jej celem jest, by Bóg był wszystkim we wszystkich, nasza świętość i zbawienie. Wieczór uwielbienia Boga, w kościele parafialnym pw. NSPJ stworzył nam okazję, by całym sercem wyrazić naszą radość i wdzięczność, za wszystko co nam dał Pan.  Przez Jezusa, w Duchu Świętym, płynęły nasze modlitwy do Boga Ojca.

Sobota 30.01.2016

Rekolekcyjny dzień rozpoczęliśmy Jutrznią. Po niej, ks. Daniel wygłosił konferencję na temat „Duch Święty, a nawrócenie”. Choć jesteśmy dziećmi Bożymi, często upadamy, grzeszymy. To wina skazy grzechu pierworodnego, ale łaska Ducha Świętego pomaga nam dostrzegać nasze słabości i podnosić się z nich. Powinniśmy ciągle poddawać się Duchowi Świętemu, by On pomagał nam w naszym nawracaniu.         Namiot Spotkania, a po nim dzielenie się Ewangelią (J16,5-15) w grupach było kontynuacją tematu poruszonego podczas konferencji. Druga konferencja dzisiejszego dnia pt. „Chrzest w Duchu Świętym – Charyzmaty” pozwoliła nam zrozumieć, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu chrześcijańskim Duch Święty. To On sprawia, że przeżywamy naszą wiarę odważnie i odpowiedzialnie. Stajemy się świadkami Chrystusa. Możemy także zostać obdarowani darami charyzmatycznymi, które mają służyć Wspólnocie Kościoła, jego wzrostowi. Była tego dnia szczególna okazja, by modlić się w kościele, prosząc o wylanie Ducha Świętego. Obecność Pana Jezusa wystawionego w monstrancji, modlitwa kapłanów za nas i nasza za siebie nawzajem, była czasem niezwykłym, poruszającym serca i ducha. Duch Święty działał wśród nas. To się czuło i widziało (np. dar zaśnięcia w Panu). Eucharystią dziękczynną i wielbiącą Boga zakończyliśmy sobotni dzień rekolekcyjny.

Niedziela 31.01.2016

Jak żyć w Duchu Świętym?” To temat niedzielnej konferencji ks. Daniela. Oto kilka refleksji.

  • Życie wg Ducha – to życie wg planu Bożego
  • Duch Boży nas prowadzi – jesteśmy synami Bożymi
  • Namiot Spotkania – Bóg dokonuje „operacji” na moim sercu
  • Owoce Ducha Świętego – to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, życzliwość.

Czy dostrzegam je w sobie? By odpowiedzieć sobie, czy jestem posłuszna Duchowi Świętemu i daję się Mu prowadzić, patrzę na siebie i w moje życie. Widzę, ile w nim życia wg ciała, a ile wg Ducha? Oby codzienność była umieraniem dla grzechu, by to Pan Bóg mnie przemieniał, mocą swego Ducha. W tym wszystkim bardzo ważną jest częsta modlitwa do Ducha Świętego, zaproszenie Go do swego życia, duchowe oddychanie. Niech Chrystus zawsze będzie w centrum naszego życia, zabiegajmy o naszą wierność Panu, w każdym położeniu dziękujmy Mu. Pełni Ducha Świętego możemy iść i przemieniać świat. Czy jesteśmy na to gotowi? Podczas namiotu spotkania (Łk 4,16-21) i rozmów w grupie uświadomiliśmy sobie, że skoro i na nas spoczął Duch Pański, to mamy nieść dobrą nowinę o Jezusie, z odwagą i bez lęku. Godzina świadectw, była czasem dzielenia się, jak przeżyliśmy, czego szczególnego doświadczyliśmy podczas rekolekcji. Eucharystia, zakończyła nasze trzydniowe zmagania w poznawaniu na nowo Ducha Świętego. Obiad i agapa to miłe chwile spędzone ze sobą razem. Nasze diakonie:  muzyczna i liturgiczna zadbały o piękno liturgii  i dobry klimat  tych rekolekcji.

 

                                               Maria Lipińska/Red.